Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

6 tips för dig som vill välja fonder själv

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

De flesta jag möter är inte så väldigt intresserade av att välja fonder själva, även om premiepensionssystemet är skapat just för att ge den valfriheten.
Jag möts oftare av ”Måste jag verkligen välja fonder för min premiepension?” än ”Tjoho, jag vill välja själv”. Här kommer några saker du bör vara uppmärksam på, och i vissa fall aktsam med, om du själv vill välja fonder för din premiepension.

Svenska sedlar på hög.

Detta gäller alltså bara dig som själv vill och har ett intresse för att välja fonder för din premiepension. För dig som inte vill välja fonder själv går det bra att ligga kvar i det statliga förvalet AP7Såfa. Värdeutvecklingen för Såfan har varit bättre än många andra fondalternativ och avgifterna är låga.

Mer om AP7Såfa

Titta på det här när du väljer fonder

 1. Har fonden dålig avkastning?
  Generellt sett går det inte att säga att de fonder som varit framgångsrika den senaste perioden kommer fortsätta vara det. Däremot har forskning visat att dåliga fonder ofta fortsätter att prestera dåligt. Historik för en fond är bra eftersom man då åtminstone kan se hur den har presenterat hittills.

 2. Var extra uppmärksam om fonden/fondbolaget är relativt ny.
  En nystartad fond har ingen historik eller årsrapporter vilket innebär att du inte vet hur värdeutvecklingen har sett ut bakåt i tiden. För en ny fond kan du sällan hitta betyg eller omdömen och det kan vara svårt att veta vad fonden investerar i.  Samma sak gäller fondbolaget där det kan vara svårt att veta om företaget är seriöst och dugligt.

 3. Säljs fonden över telefon?
  Om du blir uppringd av någon okänd telefonförsäljare som vill prata om din premiepension är det troligtvis inte en seriös aktör. 

  Blogg: Se upp för oseriösa premiepensionsförvaltare

 4. Höga avgifter.
  En hög fondavgift innebär sämre värdeutveckling för dig som sparar. Efter att ha valt vilken fondkategori du är intresserad av ska du titta på de fonder inom kategorin som har lägst avgift. En lägre avgift ger fonden, allt annat lika, en högre värdeutveckling. Inom premiepensionen är alla fonder rabatterade och in/uttagsavgifter förbjudna. Utanför premiepensionen, om du exempelvis själv sparar i fonder, är det därför extra viktigt att tänka på avgifterna.

  Mer om avgifter och rabatter inom premiepensionen

 5. Total risk.
  Premiepensionen är en liten del av din totala pension. Du kan därför ta en högre risk med den delen, det vill säga välja aktiefonder istället för räntefonder, för att uppnå en högre förväntad värdeutveckling.

  Aktiefonder med sin högre risk är oftast bättre än räntefonder i ett långsiktigt sparande. Faktum är att den totala risken för ditt totala pensionssparande bara höjs en liten del trots att du tar en hög risk i premiepensionen. Det beror på att inkomstpensionens stora del med låg risk har störst effekt på din pension

  Mer om inkomstpension

 6. Miljö/Etik.
  För många sparare är det viktigt att fonden placerar på ett miljömedvetet och/eller etiskt sätt. Vad detta innebär kan dock variera stort mellan fonder/fondbolag och om du är intresserad så ska du kolla efter miljö/etisk hållbarhetsmärkning. Fondbolaget har ofta information hur just de ser på frågan och vilka bolag de inte placerar i eller vad de gör för att påverka.

  Mer om hållbara fonder

Vill du ha mer hjälp med ditt fondval? Testa fondvalsguiden här på vår webb.

Fondvalsguiden

Vilka fonder får vara med på premiepensionens fondtorg?

 • Fonden måste vara registrerad hos Finansinspektionen

 • Fonden måste uppfylla kraven i det senaste UCITS-direktivet (=Europeiskt regelverk om fonder och fondhandel)

 • Fondbolaget måste acceptera Pensionsmyndighetens samarbetsavtal. Detta avtal reglerar bland annat villkor gällande daglig handel, rabatt på förvaltningsavgiften och former för rapportering av kurser och fondinformation.

  Samarbetsavtalet ställer även krav på att fonden ska vara lämplig för premiepensionsspararna och att god sed inom försäljningen ska uppfyllas. Syftet är att upprätthålla ett gott konsumentskydd för pensionsspararna.