Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Är 65 fortfarande pensionsåldern i Sverige?

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I tisdags hade jag förmånen att prata pensionsålder på en konferens. Det blev en del statistik om hur människor faktiskt tar ut sin pension idag, men jag pratade också om vad som kan vara bra att känna till när det gäller att ta ut pension tidigt och sent. Här kommer en kort sammanfattning.

Den genomsnittliga åldern då man börjar ta ut sin allmänna pension är 64,5 år (2013). Både antalet personer med tidigt uttag och antalet personer som senarelägger pensionsuttaget har ökat. Man kan säga att 65 år som en normal ålder för pensionering är på väg att upplösas.

Fler kvinnor än män tar ut pension vid 65 års ålder.
Det beror framförallt på två saker:

 • fler kvinnor än män har sjukersättning från Försäkringskassan och den upphör vid 65 år.
 • fler kvinnor än män har garantipension och den kan inte betalas ut före 65 års ålder.

Många fortsätter att jobba 

Totalt är det 235 827 pensionärer, 65 år eller äldre, som jobbar och samtidigt tar ut pension. Flest i Stockholms län (49 646), Västra Götalands län (38 150) och Skåne län (28 887). 

Många som fortsätter jobba efter 65 års ålder jobbar deltid och många egenföretagare fortsätter driva sin firma efter 65 år.

​Bra att veta om du tar ut pension tidigt

 • Pensionen ska räcka fler år
  Din allmänna pension minskar per månad resten av livet, eftersom pengarna ska fördelas på fler år.
 • Du får betala statlig skatt
  Om du jobbar och samtidigt tar ut allmän pension och dessa två inkomster tillsammans blir mer än 36 942 kronor per månad (2015) så får du betala statlig skatt.
 • Hur länge du lever har betydelse för pensionen
  Det lönar sig att ta ut pensionen tidigt om man tror att man inte kommer att leva så länge, medan det är en sämre affär om man lever länge.
 • A-kassan blir lägre
  Om du är arbetslös och har börjat ta ut din allmän pension före 65 års ålder blir din a-kassa lägre.
 • Vissa inkomstprövade ersättningar kan påverkas
  Ersättningarna kan bli lägre om du har till exempel har bostadstillägg till din sjukersättning.
 • Änkepension minskar
  Har du en änkepension sen innan minskarden när du tar ut allmän pension.

Bra att veta om du jobbar längre

 • Du fortsätter att tjäna in till din pension
  En tumregel är att allmän pension ökar med 7-8 procent per år man jobbar efter 65 år.
 • Högre pension per månad
  Att jobba ett år längre och gå i pension vid 66 års ålder kan betyda cirka 950 kronor mer i pension per månad för en medelinkomsttagare.
 • Lägre skatt på arbetsinkomst från det år man ska fylla 66 år.
  Det beror på att du får dubbla jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag.
  Från det år du ska fylla 66 år betalar du skatt på din lön i skattekolumn 3 medan en yngre löntagare betalar skatt i kolumn 1
 • Lägre skatt på pension från det år man ska fylla 66 år.
  Det beror på att du får ett förhöjt grundavdrag.
  Som pensionär betalar du skatt i skattekolumn 2 från det år du ska fylla 66 år, medan en yngre pensionär betalar skatt i kolumn 6. Om en persons taxerade inkomst består av både lön och pension kommer därför skatteavdraget att göras enligt två olika kolumner.
 • Det lönar sig inte att jobba längre om du får garantipension
  För den som har rätt till garantipension är det privatekonomiskt bäst att ta ut sin pension vid 65 år, oavsett om man fortsätter jobba eller inte.