Är 65 fortfarande pensionsåldern i Sverige? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Porträtt
Signatur

Är 65 fortfarande pensionsåldern i Sverige?

| blogg

I tisdags hade jag förmånen att prata pensionsålder på en konferens. Det blev en del statistik om hur människor faktiskt tar ut sin pension idag, men jag pratade också om vad som kan vara bra att känna till när det gäller att ta ut pension tidigt och sent. Här kommer en kort sammanfattning.

Den genomsnittliga ålder då man tog ut sin allmänna pension var år 2013 64,5 år. Både antalet personer med tidigt uttag och antalet personer som senarelägger pensionsuttaget har ökat. Man kan säga att 65 år som en normal ålder för pensionering är på väg att upplösas.

Fler kvinnor än män tar ut pension vid 65 års ålder. Det beror framförallt på två saker:

 • fler kvinnor än män har sjukersättning från Försäkringskassan och den upphör vid 65 år.
 • fler kvinnor än män har garantipension och den kan inte betalas ut före 65 års ålder.

Totalt är det 235 827 pensionärer, 65 år eller äldre, som jobbar och samtidigt tar ut pension. Flest i Stockholms län (49 646), Västra Götalands län (38 150) och Skåne län (28 887).

Många som fortsätter jobba efter 65 års ålder jobbar deltid och många egenföretagare fortsätter driva sin firma efter 65 år.

​Bra att veta om du tar ut pension tidigt

 • Din allmänna pension minskar per månad resten av livet, eftersom pengarna ska fördelas på fler år.
 • Om du jobbar och samtidigt tar ut allmän pension och dessa två inkomster tillsammans blir mer än 36 942 kronor per månad (gäller år 2015) så får du betala statlig skatt.
 • Hur länge du lever har betydelse för pensionen. Det lönar sig att ta ut pensionen tidigt om man tror att man inte kommer att leva så länge, medan det är en sämre affär om man lever länge.
 • A-kassan blir lägre om du tar ut allmän pension före 65 års ålder.
 • Vissa inkomstprövade ersättningar kan påverkas. Till exempel om du har bostadstillägg till din sjukersättning.
 • Om du har änkepension minskar den när du tar ut allmän pension.

Bra att veta om du jobbar längre

 • En tumregel är att allmän pension ökar med 7-8 procent per år man jobbar efter 65 år.
 • Att jobba ett år längre och gå i pension vid 66 års ålder kan betyda cirka 950 kronor mer i pension per månad för en medelinkomsttagare.
 • Det är lägre skatt på arbetsinkomst från det år man ska fylla 66 år. Det beror på att du får dubbla jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag.
  (Från det år du ska fylla 66 år betalar du skatt på din lön i kolumn 3 medan en yngre löntagare betalar skatt i kolumn 1.)
 • Det är lägre skatt på pension från det år man ska fylla 66 år. Det beror på att du får ett förhöjt grundavdrag.
  (Som pensionär betalar du skatt i kolumn 2 från det år du ska fylla 66 år, medan en yngre pensionär betalar skatt i kolumn 6. Om en persons taxerade inkomst består av både lön och pension kommer därför skatteavdraget att göras enligt två olika kolumner.)
 • För den som har rätt till garantipension är det privatekonomiskt bäst att ta ut sin pension vid 65 år, oavsett om man fortsätter jobba eller inte.