Blogg: Är det verkligen viktigt med tjänstepension och eget sparande till pension? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Porträtt
Signatur

Är det verkligen viktigt med tjänstepension och eget sparande till pension?

| blogg

I min bransch pratar man ofta om att tjänstepension och eget sparande är viktiga och stora delar av den totala pensionen, men hur stora delar handlar det om egentligen?  För de allra flesta i Sverige kommer fördelningen mellan de olika pensionsdelarna att vara som en pyramid. Den största delen i botten av pyramiden, allmän pension, därefter tjänstepension och sist, som ett tillskott på toppen, eventuellt eget sparande till pension.

Om du pratar med någon som jobbar med tjänstepensioner så framställer de ofta pensionspyramiden i andra former och pratar du med någon som säljer eget sparande till pension så kan man få känslan av att pensionspyramiden är helt upp och ned vänd. Som att det egna sparandet kommer utgöra den största delen av din pension. Det stämmer inte för de allra flesta.

Visste du till exempel att den genomsnittliga inkomsten i Sverige är drygt 24 000 kronor i månadslön före skatt? Om man räknar med att alla jobbar heltid så är den istället nästan 33 000 kronor per månad, men den siffran blir inte riktigt sann när man kopplar den till pension. När det gäller pension  är det nämligen den inkomst du verkligen har som räknas, inte den lön du skulle haft om du jobbade heltid. Det är just därför pensionspyramiden faktiskt stämmer i fördelning mellan de olika delarna, för de allra flesta i Sverige. Tjänar du däremot över 37 000 kronor per månad före skatt, då kan pyramiden se annorlunda ut för dig.     

Jag menar inte att det är dåligt med tjänstepension och eget sparade, tvärtom! Men det är synd om man får olika versioner av sanningen beroende på vem man pratar med. Sedan finns det såklart undantag, men det här är vad som gäller för de allra flesta i Sverige. 

För att du ska få en uppfattning om hur fördelningen kan se ut så kommer här två exempelpersoner. Ett exempel utgår från en person som tjänar 25 000 kronor i månaden och ett annat från en person som tjänar 45 000 kronor per månad, före skatt.

Exempel, inkomst 25 000 kronor 

  • född 1970
  • börjar jobba vid 23 års ålder
  • går i pension vid 65 års ålder
  • sparar 500 kronor i månaden under 30 år

Den framtida pensionen kan förväntas fördela sig på ungefär följande sätt:

Stapeldiagram inkomster pension

Med detta skulle jag vilja säga att alla delar i pensionspyramiden är viktiga, men det viktigaste för din pension är fortfarande att du jobbar (helst heltid) och betalar skatt samt har en tjänstepension via din anställning.

Så här har vi räknat:

  • Personerna antas 2015 ha en lön på 25 000 respektive 45 000 kronor per månad, och lönens utveckling antas helt och hållet följa inkomsternas utveckling i Sverige.
  • Personerna antas ha ett tjänstepensionsavtal inom avtalsområdet SAF-LO.
  • Samtliga pensioner betalas ut livet ut.
  • Beräkningarna utgår från en årlig nominell avkastning på pensionskapital på 5,9 procent, inflationen antas vara 2 procent, inkomsttillväxten 1,8 procent och avgifterna 0,4 procent. I beräkningen har inflationen på 2 procent diskonterats bort för att beskriva pensionen i fasta priser.
  • Beräkningsantagandena följer den så kallade prognosstandarden som försäkringsbranschen har beslutat.
  • För att uttrycka den framtida pensionen i dagens inkomstläge ska även inkomsttillväxten på 1,8 procent diskonteras bort. Det skulle innebära en kraftig underskattning av den framtida pensionens köpkraft, men ge en god beskrivning av den framtida pensionens nivå i förhållande till den framtida inkomstnivån.