Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Är min pension normal?

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

När du tittar i ditt orange kuvert kanske du ibland undrar om din pension är ”normal”, alltså är den lägre eller högre i jämförelse med andra som har samma yrke som du? Vi har därför tagit fram en ungefärlig beräkning på hur stor din pension kan förväntas bli, beroende på vad du jobbar med.

Vi kan visa de vanligaste yrkena bland kvinnor respektive män samt hur mycket de tjänar. Vi har sedan räknat på hur mycket dessa olika yrkeskategorier kan förväntas få i pension.

Om du vill veta ungefär hur mycket just du kan få i pension kan du göra en individuell pensionsprognos på www.minpension.se.

I nedanstående tabell redovisas de 20 vanligaste yrkena efter antal personer år 2013. Av dessa är antalsmässigt 66 procent kvinnor och 34 procent män. En dominerande grupp är sjukvårdsanställda som utgör cirka 30 procent. Andra större yrkesgrupper är försäljare, förskollärare och kontorspersonal.

De 20 största yrkena i riket år 2013
SSYK4 Yrke Totalt Kvinnor Män Kvinnor % Män %
5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 175 980 162 840 13 140 93 7
5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 154 723 123 389 31 334 80 20
5222 Försäljare, fackhandel 104 734 65 176 39 558 62 38
5131 Barnskötare m.fl. 97 342 83 074 14 268 85 15
3415 Företagssäljare 96 178 28 109 68 069 29 71
3310 Förskollärare och fritidspedagoger 89 053 81 659 7 394 92 8
4190 Övrig kontorspersonal 83 550 62 335 21 215 75 25
2131 Systemerare och programmerare 80 290 15 968 64 322 20 80
2330 Grundskollärare 79 823 62 597 17 226 78 22
5221 Försäljare, dagligvaror 74 396 50 173 24 223 67 33
9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 71 122 54 649 16 473 77 23
9130 Köks- och restaurangbiträden 67 680 46 177 21 503 68 32
5134 Skötare och vårdare 67 069 49 179 17 890 73 27
8323 Lastbils- och långtradarförare 56 727 2 914 53 813 5 95
4131 Lagerassistenter m.fl. 55 374 11 538 43 836 21 79
2470 Administratörer i offentlig förvaltning 51 818 33 009 18 809 64 36
3431 Administrativa assistenter 48 361 37 528 10 833 78 22
7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 48 019 564 47 455 1 99
4120 Bokförings- och redovisningsassistenter 47 472 42 418 5 054 89 11
3239 Övriga sjuksköterskor 46 642 42 116 4 526 90 10

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK 96).
Källa: SCB


Om man utgår från medellönen i de olika yrkeskategorierna så kan man räkna ut ungefär hur mycket dessa personer kommer att få i pension, dels vid 65 års ålder, men också vid den personens alternativa pensionsålder.

Pension vid 65 år och vid alternativ pensionsålder för de 10 största kvinnoyrkena i åldrar 40-44 år
Yrken Medellön Pension vid 65 år Varav tjänstepension Pension vid alternativ pensionsålder Varav tjänstepension
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
24 700
14 720 3155 17 218 3393
Förskollärare och fritidspedagoger
26 100 15 246 3334 18 048 3586
Grundskollärare
28 100 16 039 3590 19 433 3861
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
23 300 14 194 2976 16 549 3201
Barnskötare m.fl.
21 500 13 519 2747 15 690 2954
Övrig kontorspersonal
26 100 16 098 4186 19 288 4826
Hotell- och kontorsstädare m.fl.
21 300 13 416 2693 15 506 2836
Bokförings- och redovisningsassistenter
27 500 16 669 4411 20 325 5086
Försäljare, fackhandel
25 600 15 894 4106 18 918 4734
Skötare och vårdare
21 500 13 519 2747 15 690 2954
Pension vid 65 år och vid alternativ pensionsålder för de 10 största mansyrkena i åldrar 40-44 år
Yrken Medellön Pension vid 65 år Varav tjänstepension Pension vid alternativ pensionsålder Varav tjänstepension
Systemerare och programmerare 42 500 27 537 10 220 33 755 12 080
Företagssäljare 40 500 26 116 8799 32 012 10 346
Lastbils- och långtradarförare 26 900 15 510 3400 18 487 3581
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 29 500 16 799 3729 20 276 3927
Datatekniker 36 700 22 367 6099 27 400 7052
Lagerassistenter m.fl 27 500 15 734 3476 18 900 3661
Verktygsmaskinoperatörer 27 000 15 546 3412 18 555 3594
Maskiningenjörer och maskintekniker 36 400 22 018 5886 26 971 6791
Försäljare, fackhandel 27 900 16 836 4475 20 622 5160
Övriga ingenjörer och tekniker 36 600 22 251 6028 27 258 6965