Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Mona Myrberg

Gästblogg

Mona Myrberg

Kommunikatör

Blandad kunskap hos egna företagare när det gäller pensionen

| gästblogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Nyligen genomförde vi tillsammans med Sifo en undersökning om hur egna företagare ser på sin pension. Resultatet visar att kunskapen är relativt låg om hur man tjänar in till sin pension och att ett eget sparande anses som det viktigaste för den framtida pensionen. Så hur gör du för att maxa din pension om du är egen företagare?

Egna företagare behöver själva sätta av pengar till sin pension.

Att vara egen företagare innebär inte bara långa arbetsdagar och att ständigt vara på hugget, utan kanske även en oro över hur det ska gå ihop. Det innebär också att du behöver ta ett lite större ansvar för din pension än ”vanliga anställda”.

Vad menar jag med det? Jo, för att du ska tjäna in till din allmänna pension måste du betala inkomstskatt och arbetsgivaravgifter/egenavgifter på din lön eller ditt överskott. Det är siffrorna i deklarationen som är underlaget för din intjänade pensionsrätt. De flesta anställda har även en tjänstepension via sin arbetsgivare och den blir högre ju mer du tjänar och är en viktig del av den slutliga pensionen. Den delen behöver du som är egen företagare kompensera för genom att spara själv.

Olika kunskap om hur man kan påverka sin pension

Vår undersökning visade att bara lite över hälften visste hur man tjänar in/sparar till sin pension. Hela 90 procent svarade att eget pensionssparande är ett sätt för egen företagare att tjäna in/spara till pensionen, medan endast två tredjedelar svarade att ta ut marknadsmässig lön är ett sätt.

En av tio svarade att de ser företaget som ett pensionssparande och planerar att sälja det vid pensionering. Hela 11 procent tar inte ut någon lön alls eller saknar överskott i sin enskilda firma.

Vidare tar 13 procent ut lön eller har ett överskott på 39 000 kronor eller mer i månaden och för denna grupp är det viktigt att vara medveten om taket för intjänande till den allmänna pensionen. Resten ligger ganska jämnt fördelade i lönespannet 25 000 – 39 000 kronor i löneuttag.

Så maxar du din pension

Det låter kanske lite provocerande att berätta hur du maxar din pension om du knappt kan ta ut någon lön eller har något överskott. Men det är en fråga vi får ganska ofta på Pensionsmyndigheten.

Det du kan göra är att ta ut lön på 42 031 kronor per månad eller ha ett överskott på 504 372 kronor per år (2018) som du skattar för. Det är den maximala gränsen för intjänande till allmän pension. Därefter kan du spara privat cirka 4,5-6 procent av den lön eller det överskott du har. Om du kan spara mer är det givetvis bra för dig, men annars så har du gjort det viktigaste och det som liknar en vanlig anställds situation med tjänstepension via sin arbetsgivare.

Glöm inte bort att du som är egen företagare fortfarande har möjlighet att göra avdrag för ditt privata pensionssparande. För dig med enskild firma är dock ett avdragsgillt sparande endast att rekommendera om ditt överskott är över 468 000 kronor per år (2018), vilket beror på gränsen för statlig inkomstskatt samt att du genom avdraget på inkomster under 504 372 kronor per år (2018) minskar intjänandet till din allmänna pension.

Blogg: Ingen tjänstepension? Då måste du spara själv

"Hur mycket får jag i pension?"

Det är den vanligaste frågan vi får från våra pensionssparare, i alla våra kanaler. När de egna företagarna fick frågan om de hade någon uppfattning om sin pension svarade drygt hälften att de hade en ganska god uppfattning om den. Dock var det 18 procent under 49 år som inte hade en aning.

Däremot vet närmare 80 procent var de kan ta reda på det. Majoriteten svarade att man kan vända sig till minPension.se eller oss på pensionsmyndigheten.se. Och det var ju glädjande att se, tycker vi på Pensionsmyndigheten!

Funderingar och oro för pensionen

Vi vet att många har funderingar och i viss mån ren oro för sin pension. De egna företagarna är inget undantag. En tredjedel har funderingar mer än ett par gånger per år och en fjärdedel känner ren oro, varav 43 procent mer eller mindre hela tiden. Men, det finns också 44 procent som känner sig lugna! Där övervägde bolagsformen aktiebolag och män.

Mer om pension för egna företagare 

Fler siffror från undersökningen

  • 4 av 10 tänker jobba vidare efter 65 år.
  • 93 procent har varit anställda tidigare och 10 procent planerar att ta anställning framöver.
  •  63 procent arbetar heltid, 14 deltid och 23 procent blandat.

Så här gick undersökningen till

Vi intervjuade 502 stycken egna företagare via Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under tiden 26 feb – 7 mars i år. 

Bolagsformerna var fördelade på 49 procent aktiebolag och 45 procent på enskild firma. Fördelningen över landet var 35 procent från storstad och 65 från övriga landet.