Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Gästblogg

Marcus Lindenius

Pensionsexpert

Det är förmånligt att spara i premiepensionsfonder

| gästblogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

När du sparar i fonder inom premiepensionssystemet får du rabatt på den fondavgift som fondbolagen tar ut. Det är alltså billigare att spara i en fond inom premiepensionssystemet än om du skulle spara i samma fond på den öppna marknaden. Varje år i maj får du din fondrabatt genom en insättning på ditt premiepensionskonto. 

Du får rabatt på fondavgiften på alla fonder inom premiepensionssystemet

Pensionsmyndigheten har förhandlat fram ett avtal med de fondbolag som erbjuder sina fonder inom premiepensionssystemet. Det innebär att de ger rabatt på fondavgifterna. Det är en kraftig rabatt, som sänker avgifterna i fonderna med i snitt 2/3 av fondavgiften.  

Nu i maj sätter Pensionsmyndigheten in 7,9 miljarder kronor på pensionsspararnas premiepensionskonto, vilket bland annat är fondrabatten från föregående år, som nu betalas ut till dig som har pensionspengar i premiepensionssystemet. 

Du får rabatten insatt genom att nya fondandelar köps till ditt premiepensionskonto. Det görs utifrån  ditt nuvarande fondinnehav. Från den 8 maj kan du själv se på ditt premiepensionskonto att du fått rabatten och att fler fondandelar köpts för beloppet.

Arvsvinster och avgifter 

Samtidigt som rabatten för fonderna sätts in, får du också arvsvinster från pensionssparare som avled under förra året. Arsvinsterna utgör cirka 3,1 miljarder av det totala beloppet.

För att finansiera driften av premiepensionssystemet tas även en avgift ut från pensionsspararna. Den är i år i snitt 0,07 procent eller 108,5 kronor per person. 

Avgiftstak

Sedan 2015 har Pensionsmyndigheten också satt ett tak för hur höga avgifterna maximalt får vara i fonderna inom premiepensionssystemet. Ingen aktiefond är dyrare än 0,89% i fondavgift. För blandfonder är gränsen ännu lägre, 0,62%, och i räntefonder är gränsen satt till 0,42%.

Genom att rabatterna finns, och också att ett tak finns för hur stor avgiften får vara, leder till att det påverkar din pension positivt. Du får helt enkelt en högre pension. 

Se över dina val

Det är bra att med jämna mellanrum ser över ditt fondsparande inom premiepensionen. När du nu fått fondrabatten kan vara ett sådant tillfälle.  

Här på vår webb kan du logga in på Mina sidor och bland annat få uppgift om vilka fonder du har, vilken avkastning du haft och vilka avgifter du betalar. Du kan även se hur dina avgifter och avkastning är i jämförelse mot snittet av de andra premiepensionsspararna. Den här informationen hittar du också i ditt orange kuvert som du får i början på varje år. 

Logga in på Mina sidor

Om du vill göra någon förändring i ditt fondinnehav kan du använda dig av vårt  stöd för val av fonder - Fondvalsguiden. Du är också välkommen att kontakta vår kundservice, om du vill ha hjälp och stöd i hur du kan tänka kring fondvalen.

Fondvalsguiden

Väljer du inte själv fonder för din premiepension, placeras din pengar i ickevalsalternativet AP7Såfan.

Mer om AP7Såfa

Överföra premiepensionen

Jag vill också passa på att nämna, att du kan föra över dina framtida premiepensionsrätter till din make/maka eller registrerade partner. Det kan vara ett sätt att jämna ut nivåerna på pensionen i ett förhållande. Detta om exempelvis den ena partnern jobbar deltid under småbarnsåren, vilket också påverkar pensionen. 

Mer om överföring av premiepensionen