Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Det är samhället som är ojämlikt - inte pensionerna

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den internationella kvinnodagen kom till i början av 1900-talet, nästan samtidigt som folkpension infördes i Sverige. Det har hänt mycket sedan dess, men fortfarande kan man se att det är en bit kvar till ekonomisk jämställdhet mellan könen.

Jag har sammanställt lite intressant statistik som tydligt visar att många skillnader kvarstår mellan män och kvinnor. 

Inkomst

Hela livets inkomster påverkar storleken på din allmänna pension.

 • Kvinnors inkomster är lägre än männens, närmare bestämt 76 procent av männens taxerade inkomst.
 • Cirka 220 000 kvinnor (8 procent av alla kvinnor som tjänade in pensionsrätt 2012) tjänar mer än 36 717* kronor per månad. Antal män som tjänar över den gränsen är cirka 565 000 (21 procent).
  *Man kan inte tjäna in till sin allmänna pension på hur höga löner som helst. Statistiken är från 2012 och då motsvarade gränsen 36 717 kronor per månad.

Tjäna in till pension​

Ungefär hälften av pensionsspararna är kvinnor, men de tjänar in mindre till sin pension än männen.

 • Kvinnor tjänade i genomsnitt in 43 300 kronor till sin allmänna pension under 2013. Männen tjänade in 49 100 kronor.

Pensionär

Bland pensionärerna kan man se många skillnader.

 • Du kan tidigast börja ta ut din allmänna pension från 61 års ålder. Färre kvinnor än män tar ut allmän pension från 61 års ålder (cirka 7,5 procent av kvinnorna och 9,5 procent av männen).
 • En högre andel kvinnor än män har låg ekonomisk standard. Ensamstående äldre lever oftare än sammanboende med låg ekonomisk standard.
 • 60 procent av de kvinnliga pensionärerna (16 procent av männen) har någon andel av sin pension från garantipensionen.
 • Av de som fick bostadstillägg var 220 000 personer kvinnor och bara
  64 700 personer män.
 • Det är fler män än kvinnor som fortsätter jobba efter 65. Kvinnor i åldern 65-69 år har cirka 14 procent arbetskraftdeltagande, män i samma ålder har runt 23 procent arbetskraftdeltagande.
 • I total utbetald pension skiljer det 5 900 kronor per månad mellan kvinnliga och manliga pensionärer.

Livslängd

Till råga på allt så lever kvinnor längre.

 • ​Av SCB:s befolkningsprognos framgår att den förväntade medellivslängden för män födda 2013 är 80,2 år och förväntas öka till 85,7 år 2050.  För kvinnor förväntas livslängden öka från 83,9 till 87,9 år under samma tidsperiod.

Det blev mycket statistik, men det som sammanfattar nästan allt är att kvinnors lägre inkomster under livet leder till lägre pension. Om inkomstskillnaderna jämnades ut, alltså om män och kvinnor jobbar lika många timmar och har lika lön, skulle också skillnaden mellan män och kvinnors pension jämnas ut.

Visste du att...

 • 73 procent (764 stycken) av Pensionsmyndighetens anställda är kvinnor och 27 procent (284 stycken) män.
 • Merparten av de kunder Pensionsmyndigheten når via Facebook är kvinnor.
 • Det finns 1,11 miljoner kvinnliga pensionärer och 0,97 miljoner manliga.
 • Fler män (cirka 1,2 miljoner) än kvinnor (cirka 1 miljon) är anslutna till tjänsten Minpension.se, som visar den framtida totala pensionen.