Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Du är inte odödlig – se till att ha rätt skydd till dina efterlevande!

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Vet du vad och hur mycket pengar som betalas ut till din man, fru, sambo eller barn om du dör? Förmodligen inte. En ny rapport från oss visar att okunskapen är stor om de ekonomiska skydd som finns till efterlevande.
Få vet vad det kostar att ha ett sånt skydd och hur man ska tänka om man står inför valet att teckna ett. 

Vilka skydd finns?

Om du dör så kan dina efterlevande ibland få ersättning från staten i form av efterlevandepensioner. Det är en ekonomisk trygghet som ingår i den allmänna pensionen och är tänkt att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog.

Mer om ekonomiskt stöd till efterlevande

Inom tjänstepensionsavtalen finns det olika skydd till efterlevande Återbetalningsskydd som innebär att efterlevande får det pensionskapital som betalats in, och familjeskydd som är en livförsäkring till ett i förväg fastställt belopp.

Blogg: Så skyddar du din familj om du dör

Tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring via anställningen, den omfattar alla som har en kollektivavtalad tjänstepension, vilket är de allra flesta.

Betala inte för något som ingen kan få del av!

Det är inte många som tar reda på vilka försäkringar man har och vilket behov som finns om man dör.  Faktum är att flera betalar för efterlevandeskydd trots att det inte finns någon som kan ärva pengarna om de dör.

Om du inte är gift, sambo, registrerad partner och saknar barn bör du självklart inte betala för ett efterlevandeskydd, eftersom du då saknar en så kallad förmånstagare, ingen kan få pengarna om du dör.

Om du har en kollektivavtalad tjänstepension, vilket de flesta har, så har du en livförsäkring via jobbet. Den kan du välja att ge till vem som helst om du skulle dö. Det kan passa dig som inte är gift, sambo eller har barn. Jag hade exempelvis skrivit dessa pengar till mina systerdöttrar innan jag gifte mig.

Vad händer om jag inte har gjort något val av efterlevandeskydd?


Återbetalningsskydd

Generellt sett kan man säga att om du jobbar inom kommun- och landsting ingår ett återbetalningsskydd automatiskt, jobbar du inom staten eller i privat sektor så ingår inget återbetalningsskydd per automatik.   

Familjeskydd

Detta måste du själv lägga till om du jobbar inom privat sektor. Jobbar du inom kommun, landsting och stat ingår det automatiskt och är ingenting du kan välja till eller ta bort. I första hand är det make/maka/registrerad partner/sambo som kan ärva pengarna, och i andra hand barn. 

Vad kostar det?

Det ekonomiska skyddet till efterlevande kostar alltid något och leder till att din egen tjänstepension blir lägre.

Innan du tar beslutet om att teckna ett efterlevandeskydd till din tjänstepension behöver du därför ta reda på vilken ekonomi dina efterlevande har och vilka behov som finns av ekonomiskt stöd om du dör.

Red också ut vilka skydd du redan har idag så du kan komplettera om det behövs eller känna dig trygg med den lösning du har

Din pension blir lägre om du väljer återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet minskar pensionen med upp till sex procent under sparandetiden och blir betydligt dyrare med åldern. Det kan ofta sänka pensionen med tio procent eller mer efter att man har gått i pension. Välj alltså bara återbetalningsskydd om det finns ett behov av detta.

Tänk på att beloppet som dina anhöriga kan få om du dör är litet i början av arbetslivet, eftersom arbetsgivaren då inte har hunnit betalat in till tjänstepensionen under så lång tid. Beloppet som försäkras till efterlevande blir större ju fler år du har arbetat och haft tjänstepension. 

För privatanställda tjänstemän och privatanställda arbetare kan familjeskyddet vara ett bättre alternativ som ger ett högre skydd till en billigare kostnad redan från dag ett. Med familjeskydd minskar pensionen med upp till 8,5 procent under sparandetiden. Familjeskyddet upphör när inbetalningarna till försäkringen upphör, till exempel vid pensioneringen.

När är det viktigt att se över dina efterlevandeskydd?

Det är särskilt viktigt att se över efterlevandeskyddet innan du går i pension eftersom socialförsäkringens skydd till efterlevande upphör och det inte längre går att välja till ett återbetalningsskydd när din tjänstepension väl har börjat betalas ut. 

Andra tidpunkter då det är lämpligt att se över skydden är till exempel i samband med att du  gifter dig, blir sambo, skiljer dig, köper bostad, flyttar isär, får barn eller att barnen blir självförsörjande.

Var aktiv och ta kontroll över dina försäkringar till efterlevande, gör det nu innan det är för sent.

Var kan jag få mer info?

För mer information om återbetalningsskydd – vänd dig till din valcentral (se länkar nedan)

För mer information om familjeskydd – vänd dig till din valcentral om du jobbar inom privat sekto. Familjeskydd ingår automatiskt om du jobbar inom kommun, landsting eller statligt.

Valcentraler

Privatanställd tjänsteman (ITP) – Collectum.se

Privatanställd arbetare (SAF-LO) – Fora.se

Kommun- och landstingsanställd (KAP-KL/AKAP-KL)
Valcentralen.sePensionsvalet.se

Statligt anställda (PA16) – SPV.se

Tjänstegrupplivförsäkring

Privatanställd tjänsteman (tjänstepension ITP):  Det finns flera olika bolag men de allra flesta är försäkrade hos Alecta.

Privatanställd arbetare (avtalspension SAF-LO): AFA Försäkring

Kommun- och landstingsanställda (tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL): KPA Liv

Statligt anställda (tjänstepension PA16): SPV