Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fler föräldrar behöver tänka till kring pensionen!

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Ska myndigheter tala om hur du ska leva ditt liv? Svaret på den frågan blir självklart nej, men det finns saker som myndigheter har ett stort ansvar att informera om.
För vår del på Pensionsmyndigheten handlar det till exempel om att informera föräldrar hur barnåren kan påverka pensionen.

Deltidsarbete under många år, till exempel när barnen är små, påverkar den framtida pensionen

Om man bara tittar på hur det påverkar pensionen att ta ut föräldrapenning och att vabba (vård av barn) så har det inte så väldigt stor påverkan. I alla fall inte om du endast jämför de lägre inkomsterna under denna period med den slutliga pensionen.

Löneutveckling och karriär påverkas

Tar man med deltidsarbete under något år så har det, för de allra flesta, inte heller så stor betydelse för pensionen. MEN och det är ett stort men, det du inte tar med i beräkningarna är att föräldraledighet, vab och deltid ofta påverkar din löne- och karriärutveckling på sikt. Och lönen har stor betydelse för din pension!

Om du jobbar deltid under många år har du både en lägre lön, som i allra högsta grad påverkar pensionen, och troligtvis också en sämre löne- och karriärutveckling än dina heltidsarbetande kollegor.

Slutsatsen blir alltså att det är svårt att veta den faktiska påverkan på pensionen och exakt hur mycket pengar det kommer att röra sig om i slutändan. Det borde därför vara klokt att dela lika, om man har den möjligheten, eftersom det jämnar ut skillnaden i löne- och karriärutveckling men också skillnaden i pension mellan föräldrarna.

Varje familj får agera efter sina förutsättningar

Jag ser ofta att kvinnor som jobbat deltid länge och tagit huvudansvaret för familjen får en lägre pension. Det är ett samband som inte går att bortse från. Du måste dra dina egna slutsatser och agera efter din och din familjs förutsättningar.

För oss är det viktigaste att förmedla kunskapen, så att fler kan göra informerade val och känna sig trygga med dem. Att man vet ungefär vilka saker som gör den framtida pensionen större eller mindre och kan kompensera för det på olika sätt.

Blogg: Deltidsfällan - hur kan jag blir kompenserad?

Det lönar sig att dela lika

Saco har tagit fram ett verktyg där ni som omfattas av kollektivavtalad tjänstepension och lever i ett parförhållande kan se hur mycket ni har kvar att leva på vid olika fördelning av föräldraledigheten. Det är en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen.

Sacos verktyg för att räkna på olika uttag av föräldraledighet

Intressanta fakta från Försäkringskassan

  • Kvinnor står för 74 procent av det totala uttaget av föräldrapenningdagar.
  • Kvinnor tar ut två av tre vab-dagar. 
  • Bibliotekarier, kemister och civilingenjörer är exempel på yrken där kvinnor och män delar mest lika på föräldrapenningdagarna. 
  • Par där båda har akademikeryrken delar mest lika
  • Män i kvinnodominerade yrken tar ut fler dagar än män i mansdominerade yrken.
  • Fler delar lika, men utvecklingen går långsamt. Andelen par som delar lika har ökat från 8 procent (för barn födda 2005) till 14 procent (barn födda 2013).
  • Färre än hälften av alla pappor (44 procent) tar ut fler än de 60 reserverade dagarna.