Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Höjd pensionsålder - ett måste?

| blogg

Det pratas mycket om höjda pensionsåldrar nu. Många undrar vad det är som diskuteras och vilka åldrar det är som gäller egentligen.

Vi kan börja med att titta på hur det såg ut i Sverige förr i tiden. År 1913 infördes folkpension, på den tiden började man jobba väldigt tidigt i livet och dog också tidigt. Pensionsåldern var 67 år, vilket gjorde att inte särskilt många fick någon folkpension utbetald eftersom många hann dö innan dess. Vi levde helt enkelt en kortare tid och jobbade en större del av den tiden.

Idag ser det väldigt annorlunda ut. Vi studerar högre upp i åldrarna, vilket gör att vi kommer senare in i arbetslivet. Vi går i pension runt 65 års ålder och idag förväntas vi leva ungefär 20 år till efter 65-årsdagen. År 2060 räknar Statistiska centralbyrån med att män kommer leva till ungefär 87 års ålder och kvinnor till 89. Att vi lever längre gör att den pension vi tjänar in under vårt arbetsliv ska fördelas på fler år under vår tid som pensionärer.

Mot bakgrund av det så pratar våra politiker nu om att höja vissa pensionsåldrar.

65 år – De flesta tänker genast på 65 som en pensionsålder, men idag har vi ingen fast pensionsålder i Sverige. Däremot kan man säga att 65 blir en pensionsålder för de som har sjukersättning och de som är arbetslösa, eftersom deras ersättningar upphör vid 65.

Om politikerna skulle höja denna ålder så skulle det innebära att de som är sjuka och arbetslösa skulle få sjukersättning från Försäkringskassan och a-kassa längre upp i åldrarna. Det skulle troligtvis gynna denna grupp, eftersom de skulle få ersättning högre upp i åldrarna och dessutom få en högre allmän pension den dag de går i pension. Denna ålder har diskuterats att höjas till 66 år, det skulle innebära en större kostnad för samhället.

61 år – detta är den tidigaste ålder du kan börja ta ut din allmänna pension idag, den vill man höja till 62 år och senare till 63 år.

67 år – den här åldern visar hur länge du omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). Lite förenklat kan man säga att du har rätt att vara kvar i tjänst till 67 års ålder idag. Du kan självklart stanna kvar på din arbetsplats även efter det, men då måste du komma överens med din arbetsgivare. Denna ålder diskuterar politikerna att höja till 69 år, för att de som vill och kan ska få möjlighet att jobba längre upp i åldrarna.

55 år – denna ålder är den tidigaste för att börja ta ut din tjänstepension (gäller inte för dig som jobbar inom staten där är tidigaste ålder 61 år), samt om du har en privat pension. Dessa åldrar diskuterar politikerna att höja till 62 år.

De olika höjningarna av pensionsåldrar påverkar alltså inte de allra flesta i någon högre grad. Jag tror att det som styr när människor väljer att gå i pension framförallt är plånboken och hur man värderar sin fritid.

Vill du läsa mer om tidigt och sent uttag av pension så har jag skrivit om det tidigare.