Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

”Jag fattar inte, vad sjutton är flexpension?”

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Att flexpension inte är ett begrepp som alla känner till märkte jag förra veckan när jag fick en fråga om vad det egentligen betyder. Personen som ställde frågan hade fått information från sin arbetsgivare om att flexpension var väldigt bra, men hade inte förstått varför och för vem. Jag tänkte reda ut begreppet. 

Flexpension innebär att din arbetsgivare betalar in extra tjänstepension till dig, utöver grundavtalet.

Flexpension är ett begrepp som används inom kollektivavtalade tjänstepensioner. Det innebär att arbetsgivaren betalar in extra pengar till din tjänstepension, utöver det avtal som ligger i grunden.

Du får en extra inbetalning till din tjänstepension

Om du jobbar inom staten och är född 1988 eller senare med en lön under 38 439 kronor per månad före skatt (2017) så betalar arbetsgivaren in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension.

Utöver det finns det också något som kallas Kåpan Flex (flexpension) som ger dig ytterligare 1,5 procent inbetalning till tjänstepensionen. Totalt betalar alltså din arbetsgivare in 6 procent av din lön till tjänstepensionen.  

Hur mycket pengar som betalas in till flexpensionen beror på vilket avtalsområde du tillhör, alltså om du jobbar inom stat, kommun/landsting eller som privatanställd tjänsteman/arbetare.

För de som går i pension de närmsta åren kommer flexpension inte att ha någon större betydelse eftersom det inte har hunnit betalats in tillräckligt med pengar ännu. För de som går i pension om 20 till 30 år kan flexpensionen dock få stor betydelse.

Ett avtal mellan fackförbunden och arbetsgivarna

Anledningen till att det betalas in olika mycket till flexpensionen, beroende på var du jobbar, är att fackförbunden och arbetsgivarna har förhandlat om detta och inte kommit överens om samma procentsatser i alla avtal.

Meningen med flexpension är bland annat att du ska kunna få ett mer flexibelt arbetsliv åren innan du går i pension, därav ordet ”flex” som i flexibelt. Det innebär att du kan få möjlighet att gå ner i arbetstid åren före pension samtidigt som du tar ut en del av pensionen, i detta fall flexpensionen.Det kan för vissa innebära att man väljer att jobba några år längre, fast deltid. 

Eventuella negativa effekter

Jämfört med att jobba heltid fram till exempelvis 65 års ålder kommer dock deltidsarbete under några år leda till att din allmänna pension blir lägre. Det kommer också minska eventuell a-kassa och sjukpenning. Flexpensionen kan också innebära att vissa väljer att gå tidigare i pension istället för att jobba deltid och något/några år efter 65.   

Inom några lokala avtal har de anställda själva fått ta ställning till om de vill ha flexpension eller om de vill ha en motsvarande löneökning istället. Om du står inför ett sådant val påminner flexpensionen mycket om en löneväxling. Vad löneväxling innebär och vad du bör tänka på har jag skrivit om tidiga

Blogg: Tjänar du mycket - då kan löneväxling vara något för dig

Delpension

För de som går i pension de närmsta åren finns det inom de offentliganställdas tjänstepensioner (PA16 avdelning 2 och KAP-KL) förmånsbestämda delpensioner som vissa kan utnyttja för att gå ner i arbetstid före pensionering.

Mer om delpension på SPV:s webb