Blogg: Jobb utomlands kan påverka din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Porträtt
Signatur

Jobb utomlands kan påverka din pension

| blogg

Jag har fått en del frågor om hur det kan påverka pensionen när man jobbar utomlands under några år. Vissa undrar om man kan kompensera för eventuell förlorad pension och vissa vill veta om det betalas in till pension i det land de ska flytta till. Några saker behöver du ha koll på så att det inte kommer som en överraskning senare i livet.

  • Om du jobbar utomlands och inte betalar skatt i Sverige tjänar du inte in till någon pension här. Generellt kan man säga att de flesta andra länder har någon form av pension som är baserad på arbete, men det är ändå viktigt att ta reda på exakt vad som gäller i det land du ska jobba. Inom EU/EES finns det pensionssystem. Ska man däremot arbeta i andra länder, exempelvis i Afrika, så behöver man vara extra noga med att ta reda på vad som gäller, i en del fall kan det finnas pensioner men de ger ingen försörjning.
  • I Sverige har nio av tio tjänstepension från sin arbetsgivare, ta reda på om arbetsgivaren i det land du flyttar till, eller jobbar i, betalar in extra pengar till din pension (utöver det som eventuellt betalas in via skatten).   
  • Acceptera absolut inte så kallad svart lön eller andra oseriösa anställningsvillkor. Det är olagligt och du tjänar inte in några pengar till din pension om du inte betalar skatt på din inkomst.

Vilka ekonomiska effekter blir det på pensionen av att vara utanför det svenska pensionssystemet under fem år?

Exempel*:
Person född 1972 som börjat arbeta vid 23 års ålder. Inkomsten är 32 900 kronor i månaden under 2017 (motsvarar medellönen för heltidsarbete i Sverige under 2016). 

Nedan redovisas vilken skillnad det blir på pensionen mellan att jobba fem år utomlands utan svensk pension, under 30-35 års ålder, och att istället jobba i Sverige och tjäna in pension här under samma period.

Om personen går i pension vid 65 år  

5 år utomlands utan svensk pension:
Pensionen blir 23 635 kronor per månad (inklusive tjänstepension). Pensionens storlek i procent i förhållande till den lön hen har haft är 51,2 procent

Jobbar och tjänar in pension i Sverige:   
Pensionen blir 27 125 kronor per månad (inklusive tjänstepension). Pensionens storlek i procent i förhållande till den lön hen har haft är 58,7 procent

Om personen går i pension vid 68 år och fem månader

5 år utomlands utan svensk pension:
Pensionen blir 30 527 kronor per månad (inklusive tjänstepension). Pensionens storlek  i procent i förhållande till den lön hen har haft är 62,7 procent.  

Jobbar och tjänar in pension i Sverige: 
Pensionen blir 34 814 kronor per månad (inklusive tjänstepension). Pensionens storlek i procent i förhållande till  den lön hen har haft är 71,5 procent.  

Går det att kompensera förlorad pension?

Saknas pension i det land du flyttar till, eller om inbetalningarna är lägre än vad du skulle ha haft i Sverige, behöver du spara själv för att kompensera.

Exempel: Om du har en lön på 32 900 kronor per månad behöver du spara ungefär 5 700 kronor per månad för att kompensera för den allmänna pensionen samt mellan 1 500 - 2 000 kronor per månad för att kompensera för tjänstepensionen. Totalt behöver du lägga cirka 7 200 - 7 700 kronor per månad i ett eget sparande om du vill spara samma belopp som motsvarar det du skulle ha tjänat in i det svenska pensionssystemet. Ett enkelt sparande till pension kan vara att spara månadsvis på ett investeringssparkonto och välja en global aktieindexfond som kostar max 0,4 procent i förvaltningsavgift. 

Finns det undantag?

Vissa arbetar utomlands men är utsända av ett företag, dvs du betalar även fortsättningsvis skatt i Sverige och arbetsgivaren fortsätter att betala in pengar till din tjänstepension.

När man ansöker om jobb eller blir erbjuden anställning utomlands tror jag inte att man tänker pension i första hand. Många gör inte den kopplingen alls och inser inte att det kan påverka den framtida pensionen. Nu gör du förhoppningsvis det och kollar hur det funkar med din pension vid en utlandsflytt eller tillfälligt jobb utomlands. 

Inspiration och fakta för dig som vill utvecklas och växa i ett nytt land. 

Så har vi räknat

*Person född 1972 som börjat arbeta vid 23 års ålder. Pensionen har beräknats för pensionsåldern 65 år och för den alternativa pensionsåldern
(= en alternativ pensionsålder för varje årskull beskriver hur mycket längre vi behöver arbeta på grund av den stigande medellivslängden, om vi vill ha lika stor pension, mätt som andel av slutlönen, jämfört med pensionen vid en oförändrad medellivslängd). För personer födda 1972 är den alternativa pensionsåldern 68 år och 5 månader. Exempelpersonen har ett tjänstepensionsavtal inom avtalsområdet SAF–LO. Vid beräkningarna antas att den allmänna pensionen och tjänstepensionen tas ut vid samma tidpunkt. Det innebär att även tjänstepensionen tas ut vid den alternativa pensionsåldern. Inkomsten är 32 900 kronor i månaden under 2017 (motsvarar medellönen för heltidsarbete i Sverige under 2016) – inkomsten antas ha förändras i takt med den genomsnittliga inkomsttillväxten från 23 års ålder – och antas växa med snittinkomstens antagna ökning fram till pensionstidpunkten.