Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Gästblogg

Marcus Lindenius

Pensionsexpert

Jobba och ta ut pension samtidigt - går det?

| gästblogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Är du kanske kring 65 år och vill fortsätta jobba några år till, men inte riktigt lika mycket som tidigare? Eller är du några år yngre och känner dig lite sliten efter ett långt arbetsliv, och därför vill trappa ned på arbetet? Då finns möjligheten att kombinera arbete med att samtidigt ta ut hela eller delar av pensionen.

När det gäller den allmänna pensionen, som administreras av oss på Pensionsmyndigheten, går den att på ett flexibelt sätt ta ut samtidigt som du fortsätter att arbeta. Detta genom att du bland annat kan välja att ta ut den på olika sätt.

Du kan ändra hur stor del av pensionen du vill ta ut

Du har möjlighet att ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av din allmänna pension. Du kan också om du så vill, välja att ta ut olika stora delar av inkomst- och premiepensionen. Det går även bra att när som helst ändra hur stor del av pensionen du tar ut, men också stoppa utbetalningen helt under en period om du så önskar. Det ger dig stor möjlighet till att styra pensionsutbetalningarnas storlek samtidigt som du arbetar.      

Mer om pensionens olika delar

Den allmänna pensionen kan du som tidigast ta ut från det att du är 61 år gammal, och det finns ingen övre gräns på hur länge du kan vänta med att ta ut den (du har rätt att arbeta fram till 67 års ålder, men efter det krävs samtycke av din arbetsgivare). Den utbetalas alltid livsvarigt, det vill säga så länge du lever. Du kan alltså inte själv välja att ta ut den på kortare tid!

För att börja ta ut den allmänna pensionen måste du ansöka om det hos oss på Pensionsmyndigheten. Vi vill helst få din ansökan 3 månader innan du vill ha din första utbetalning, och du ansöker enklast här på vår webbplats.

Ansök om att ta ut din allmänna pension

Tjänstepensionen är inte lika flexibel

När det gäller tjänstepensioner, är de avtalen inte lika flexibla som den allmänna pensionen. Din tjänstepension betalas vanligtvis ut automatiskt till dig när du är 65 år. Vill du inte ta ut pensionen då, måste du meddela tjänstepensionsbolaget om att du vill skjuta upp utbetalningen till senare (har pensionen väl börjat betalas ut går den vanligtvis inte att stoppa). Och omvänt, vill du ta ut tjänstepensionen tidigare än 65 år, måste du däremot meddela tjänstepensionsbolaget om att ta ut den tidigare.

Det kan också vara så att tjänstepensioner ska tas ut i pensioneringssyfte, viket innebär att du kan ha begränsad möjlighet att fortsätta arbeta samtidigt som du tar ut din tjänstepension. För att få veta vad som gäller för dig behöver du kontakta ditt tjänstepensionsbolag eller din valcentral. 

Ta reda på om du har tjänstepension

Ytterligare stöd

För att få ytterligare hjälp i ditt beslut av att kombinera arbete och pension, finns det på minpension.se bra prognosverktyg för se hur din totala pension påverkas av att ta ut pensionen vid olika åldrar och på olika nivåer.

Logga in och gör en prognos

Du är också välkommen att kontakta vår kundservice om du vill få vägledning kring hur pension och arbete kan kombineras.

Kontakta vår kundservice

Så svaret på frågan om det går att jobba och ta ut pension samtidigt är alltså ja. Men det finns några saker att vara observant på.      

Några tips

Om du väljer att ta ut allmän pensionen samtidigt som du jobbar finns det några saker som är bra att känna till.

 • Påbörjar du utbetalningen av den allmänna pensionen tidigt, får du lägre en lägre pension per månad som pensionär. Det beror på att pensionen ska utbetalas under fler år. Ju tidigare du tar ut pensionen och ju större del av pensionen du tar ut, ju mer påverkas din pensions storlek.

  Mer om pensionsålderns betydelse

 • Från det kalenderår som du fyller 66 år, är det lägre skatt på löne- och pensionsutbetalningar i och med att du får förhöjt grundavdrag. Dessutom får du ett förhöjt jobbskatteavdrag om du arbetar det år du fyller 66 år och åren därpå. 

  Mer om pension och skatt

 • Tar du ut pension mellan 61-65 års ålder, kan din A-kassa påverkas negativt om du skulle bli arbetslös. Kontakta därför din A-kassa innan du väljer att ta ut pension.

  Mer om a-kassa och pension

 • Var observant på att lön i kombination med uttag av pension, kan komma att göra att du kommer över brytpunkten för statlig inkomstskatt (2018 är beloppet cirka 39 000 kr för den som är under 65 år). Du kanske jobbade mer än vad du först hade för avsikt att göra

 • Om du inte har jobbat så mycket eller länge under ditt yrkesliv, kan du ha rätt till garantipension. Garantipension är ett grundskydd för dig med låg intjänad pension eller ingen intjänad pension alls.

  Om du har rätt till garantipension betyder det inte alltid att fortsatt arbete ger ökad total pension, så kolla hur det skulle påverka för din del innan du fattar ett beslut. Vår kundservice kan hjälpa dig att räkna på det.

 • Du fortsätter att tjäna in nya pensionsrätter till din allmänna pension om du fortsätter att arbeta även om du samtidigt tar ut pensionen.