Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Kan du verkligen lita på premiepensionssystemet?

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det är drygt ett år sedan Pensionsmyndigheten polisanmälde fondbolaget Falcon Funds och sedan dess har mycket hänt kring flera bolag.
Det har skrivits mycket i media om detta och många undrar vad som har hänt och hur det kunde hända. Jag möter en hel del misstänksamhet kring premiepensionssystemet. Därför vill jag försöka reda ut några av de frågor jag har fått.

Vad har hänt?

En torsdag i oktober förra året berättade vi att det saknades miljardbelopp i Falcons fonder inom premiepensionssystemet och att en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet gjorts till Ekobrottsmyndigheten.

Totalt rörde det sig om delar av cirka 22 000 pensionssparares premiepensionskapital, med ett fondvärde på omkring 2,4 miljarder kronor. Efter det har även Allra anmälts för misstänkt ekonomisk brottslighet. Totalt rörde det sig om cirka 130 000 premiepensionssparare som hade valt någon av Allras fonder. Tillgångarnas värde var då cirka 19 miljarder kronor.  

Hur kunde detta hända?

Vår uppfattning är att bolagen brutit mot det regelverk de är skyldiga att följa och att det i vissa fall kan handla om brottslighet. Bolagen har inte levt upp till de krav som ställs på fondförvaltare inom premiepensionens fondtorg. Bolagen har på ett otillåtet sätt lurat till sig nya pensionssparare.

Investeringarna har dessutom skett på ett sätt som försvårar insyn i innehaven, det har alltså varit svårt att se hur och var pengarna har placerats. Köpare och säljare har också haft otillåtna gemensamma intressen. Det pågår för närvarande åtminstone två förundersökningar om misstänkt brott och fem personer har häktats.

Vad gör Pensionsmyndigheten?

Falcon funds

Falcons tre fonder är avregistrerade från fondtorget och fonderna är även borttagna från berörda sparares premiepensionskonton. En omfattande förundersökning pågår på Ekobrottsmyndigheten, men det pågår också rättsliga processer på Malta, eftersom Falcon funds var registrerade där. Utöver det har KPMG (som erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning) i uppdrag att avsluta fonderna, vilket så här långt har lett till en återbetalning av ca 1,6 miljarder kronor. Fortfarande saknas dock 700 miljoner kronor av spararnas pengar. Vi vet redan nu att det kommer att landa i historiskt stora förluster. Därmed återstår ett långt och mödosamt arbete för oss på Pensionsmyndigheten att försöka få tillbaka saknade premiepensionspengar och kräva de skyldiga på ersättning. 

Allras fonder

Deras fonder är avslutade och premiepensionspengarna har placerats i Ålandsbanken efter överenskommelse mellan Allra och banken. Det pågår en förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten, där läget just nu är att flera personer på olika positioner inom bolaget har frihetsberövats.

Ingen är dock dömd för någon brottslighet ännu. Vi kommer att följa en eventuell brottmålsprocess noga och kommer för pensionsspararnas räkning begära skadestånd för den ekonomiska skada som eventuella brott har lett till.

Granskning av andra bolag

Vi granskar även några andra bolag just nu. Bakgrunden till granskningen kan vara frågetecken kring bolagens säljmetoder, att många kunder har klagat eller att bolagen har tillgångar som verkar tveksamma.

Det finns mycket som händer som vi inte kan berätta, vare sig externt eller internt. Anledningen är att vi inte kan röja uppgifter som kan skada de förundersökningar som pågår. Vi är dessutom part i dessa tvister där vi kräver tillbaka pensionsspararnas pengar. Om vi berättar om sådana uppgifter riskerar spararna att hamna i en sämre ekonomisk situation. I dessa fall finns det bestämmelser om sekretess som förhindrar oss att lämna ut uppgifter.

Hur påverkar det här dig som sparare?

 

För dig som valt någon av Falcon Funds fonder

Om du haft innehav i nån av Falcons tre fonder och inte själv gjorde ett fondbyte innan fonderna avslutades av oss, så har de kvarvarande pengarna förts över till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Det är du som pensionssparare som står för risken för de premiepensionspengar som placeras i de fonder som finns på premiepensionens fondtorg och som du själv eller ett rådgivningsföretag som du anlitat valt. Det innebär att om det visar sig att vi inte får tillbaka alla pengar så kommer förlusten att minska tillgodohavandet på ditt premiepensionskonto.

Som sparare behöver du i nuläget inte göra någonting. Pensionsmyndigheten fortsätter att arbeta för din räkning och det eventuella skadestånd som rättsprocessen resulterar i kommer automatiskt att fördelas mellan spararna som är drabbade.

För dig som valt någon av Allras fonder

Dina premiepensionspengar hamnat hos Ålandsbanken. Om du vill går det utmärkt att byta till någon eller några andra fonder på fondtorget eller till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det gör du enkelt med bank-ID här på vår webb eller genom att ringa vår kundservice. Behöver du stöd i ditt val så kan du använda vår fondvalsguide. 

Använd vårt stöd för fondval

Om du inte har valt någon av dessa fonder

Om du inte har valt fonder hos Falcon eller Allra påverkas du inte ekonomiskt. Däremot förstår jag om du funderar på om man kan lita på premiepensionssystemet när detta kunde hända.

Det är viktigt att påpeka att för att fonder ska få registrera sig på premiepensionens fondtorg måste de dels vara registrerade hos Finansinspektionen och dels följa lagen om värdepappersfonder.Utöver det måste fondbolagen acceptera Pensionsmyndighetens samarbetsvillkor.

De fonder som nu är under granskning har brutit mot en eller flera av dessa regler. Det är också viktigt att vi säkerställer att alla premiepensionens fonder har spararnas bästa för ögonen. Det är något vi jobbar hårt med just nu. Vår roll kommer att förändras framöver. Vi kommer med största sannolikhet att få mer resurser och befogenheter när det gäller granskning av fonder och fondbolag än vi har idag.

 

Tips om ditt premiepensionssparande

  • Är du inte intresserad av att välja fonder själv – låt dina pengar ligga kvar i, eller välj tillbaka till, det statliga förvalsalternativet AP7Såfa. Det är ett bra alternativ för långsiktigt sparande.
  • Välj/byt inte fond för att någon ringer upp dig eller på annat sätt vill ”hjälpa” dig med detta. Kom ihåg att Pensionsmyndigheten aldrig ringer upp för att hjälpa dig att byta fonder.
  • Om du är intresserad av att sätta ihop din egen fondportfölj för din premiepension så gör du det enklast på pensionsmyndigheten.se.
    Där kan du använda vår Fondvalsguide för att hitta fonder som passar dig. Du bör bara välja om du anser att du har intresse och kunskap för att välja fonder själv.
  • Det viktigaste för din pension är inte hur du placerar din premiepension, även om det är mycket fokus i debatt och media på den delen.
  • Det som påverkar din pension mest är hur länge du arbetar, hur mycket du arbetar (hel/deltid, hur hög lön du har, om du har tjänstepension eller inte och vid vilken ålder du tar ut din pension.