Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Livslängden ökar med 3,5 timme per dygn!

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Ett barn som föds idag kommer att leva tre och en halv timme längre än ett barn som föddes igår. Livslängden ökar drastiskt i Sverige och många av oss håller sig också friska högt upp i åldrarna. Att våra politiker pratar om att höja pensionsåldrarna är därför inte så konstigt, även om många spontant är emot det.

Livslängden ökar och våra pensioner ska därför räcka till fler år som pensionärer.

Livslängd och pensionsåldrar hänger ihop. När vi lever längre behöver pensionspengarna betalas ut under fler år. Om pensionspengarna betalas ut under fler år så blir beloppet per månad lägre livet ut. För att storleken på pensionen ska vara tillräcklig för den levnadsstandard många av oss önskar som pensionär behöver vi jobba högre upp i åldrarna framöver.

Blogg: Höjd pensionsålder är ett måste

Det finns så klart de som inte orkar eller kan jobba längre, vissa orkar inte ens fram till 65 års ålder idag. Men många orkar och kan, ja till och med vill jobba längre. Det kan också handla om att politiker, arbetsgivare och arbetstagare behöver göra anpassningar i arbetslivet för att det ska fungera för fler att jobba längre. Till exempel förbättringar i arbetsmiljö för utsatta yrkesgrupper och större möjlighet till omställning till andra arbetsuppgifter.

Ingen fast pensionsålder i Sverige

De flesta tänker genast på 65 som den gällande pensionsålder, men idag har vi ingen fast pensionsålder i Sverige. Däremot kan man säga att 65 blir en pensionsålder för de som har sjukersättning och de som är arbetslösa, eftersom deras ersättningar upphör vid 65. Det är många som har påpekat att den åldern behöver höjas. Även åldern 67 år diskuteras, den visar hur länge du omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad får människor att vilja jobba längre?

En nyligen publicerad studie visar att god hälsa, goda arbetsvillkor, ett självständigt arbete, möjlighet att påverka arbetstid och arbetsinnehåll är viktiga förutsättningar för arbete efter 65. De som i dagsläget tenderar att fortsätta arbeta högre upp i åldrarna är högutbildade personer, personer med höga arbetsinkomster och egenföretagare.

Livslängden ökar stadigt

Statistiska centralbyrån (SCB) ger löpande prognoser över hur länge vi förväntas leva i framtiden. År 2030 förväntas exempelvis en person som då är 65 år bli i genomsnitt 88 år gammal. Några fler exempel:

  • År 2020 (född 1955), förväntas bli i genomsnitt 87 år
  • År 2030 (född 1965), förväntas bli i genomsnitt 88 år
  • År 2040 (född 1975), förväntas bli i genomsnitt 89 år
  • År 2050 (född 1985), förväntas bli i genomsnitt 90 år
  • År 2060 (född 1995), förväntas bli i genomsnitt 91år (avrundat uppåt)

År 2060 beräknas alltså en 65-åring leva till 91 års ålder, i genomsnitt. Det är hiskeligt gammalt! Under de förutsättningarna så tror jag att alla kan vara överens om att många fler än idag kommer att behöva jobba längre upp i åldrarna.

Grafiken nedan visar livslängdens utveckling över tid. 
Siffrona kommer från SCB:s statistikdatabas

Grafiken visar livslängdens utveckling över tid. Den uppåtgående kurvan ökar stadigt från cirka 75 år 1975 till cirka 82 år 2018.

Du bestämmer själv när du vill gå i pension

Det är viktigt att påpeka att man idag kan börja ta ut sin allmänna pension redan från 61 års ålder (en ålder som kan komma att ändras till 63), även om få har möjlighet att göra det. Av våra cirka 2,2 miljoner pensionärer i Sverige idag är endast runt 9 000 personer 61 år, resten är äldre.

Jobba längre, spara mer själv eller högre avstättningar till pension

Allt handlar egentligen om vilken ekonomisk standard du förväntar dig i förhållande till de pensionspengar du själv tjänat in under ditt yrkesverksamma liv, och krasst sett - hur länge du och alla vi andra kommer att leva.  Dina intjänade pensionspengar ska räcka under hela ditt pensionärsliv. 

Så innan du avfärdar förslaget om höjda pensionsåldrar, fundera på hur det ser ut för dig. Hur länge kommer dina pensionspengar att behöva räcka? De alternativ som finns är ett längre arbetsliv, att spara mer själv eller att öka avsättningen från din arbetsinkomst idag till din pension sen.

Vilka påverkas av höjd pensionsålder?

Drygt hälften av befolkningen skulle inte påverkas ekonomiskt av en höjd pensionsålder. Minst en fjärdedel skulle tjäna på en höjd pensionsålder medan som mest en fjärdedel istället skulle missgynnas.

Pressmeddelande: Ny rapport - Vilka gynnas eller missgynnas av en höjd pensionsålder?.