Blogg: Många klagomål och synpunkter kring rådgivning och förvaltning av premiepension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Porträtt
Signatur

Många klagomål och synpunkter kring rådgivning och förvaltning av premiepension

| blogg

Idag släpper vi en rapport som är en genomgång av de klagomål och synpunkter som rörde rådgivning och förvaltning av premiepension under 2016. Rapporten utgår från samtal till Pensionsmyndighetens kundservice och innehåller information om de vanligaste förekommande synpunkterna/klagomålen, aktörer med flest klagomål/synpunkter samt tips till dig som sparare.

Under 2016 kom det in drygt 1 000 klagomål och synpunkter till Pensionsmyndighetens kundservice som rörde just rådgivning och förvaltning av premiepension. Det motsvarar ungefär en tredjedel av alla de klagomål och synpunkter vi fick in till vår kundservice.

Det vanligast förekommande klagomålet handlar om att pensionsspararen fått fondbytesblanketter hemskickade till sig utan att ha bett om det. De allvarligaste klagomålen som har kommit in under året är klagomål som rör Mobilt bank-ID, där har telefonförsäljare i vissa fall bytt fonder utan spararens vetskap. Vi har också fått in samtal från sparare som känner sig lurade och har fått vilseledande information från olika aktörer.

Det är inte rimligt att kräva av dig som sparare att du i alla lägen ska vara påläst och informerad om de olika aktörerna i pensionsbranschen. Däremot är det viktigt att du är vaksam om du blir kontaktad av säljare som vill sälja in rådgivning eller förvaltning av premiepensionen. Lämna exempelvis aldrig ut dina personuppgifter och logga inte in med bank-ID på ditt premiepensionskonto eller bankkonto på uppmaning av någon annan.

För dig som pensionssparare kan punkterna nedan vara bra att känna till:

 • Inget samarbete förekommer mellan Pensionsmyndigheten och aktörer som bedriver rådgivning eller förvaltning av premiepensionen. Pensionsmyndigheten ringer heller aldrig upp kunder och föreslår eller diskuterar lösningar för premiepensionen.
 • Pensionsmyndigheten avråder pensionssparare från att ta ”råd” från försäljare som vill tala om hur du ska placera din premiepension. Om du inte är intresserad av att välja fonder själv kan du istället placera din premiepension i det statliga förvalet AP7 Såfa. Det gör du enkelt via Pensionsmyndighetens webb med Bank-ID eller via blankett.
 • Var rädd om dina personuppgifter. Var återhållsam med att lämna ut personnummer. Logga inte in med Bank-ID på ditt premiepensionskonto eller bankkonto på uppmaning av någon annan.
 • Försäljare inom premiepensionsområdet som har tillgång till ditt personnummer kan beställa fondbytesblanketter åt dig, utan din vetskap. Du ombeds sedan att skriva under en eller flera blanketter och skicka in dem till försäljaren utan att du har gjort något eget fondval. När rådgivningsföretaget har fått de undertecknade fondbytesblanketterna kan de sedan fylla i vilka fonder som helst. Det troliga är då att de väljer fonder som de får en ersättning för att sälja och inte de fonder som skulle vara bäst för just dig. Skriv därför aldrig under en fondbytesblankett ”in blanco” eftersom det innebär att du inte vet hur ditt pensionskapital förvaltas.
 • Muntliga avtal för finansiella tjänster, exempelvis via telefon, är inte giltiga från den 1 juli 2014. Du behöver alltså inte betala för en tjänst där du inte har bekräftat avtalet skriftligt.
 • Vid pensionering erbjuder Pensionsmyndigheten efterlevandeskydd inom premiepensionen, utan någon avgift. En kostnad uppstår dock i form av sänkt premiepension eftersom efterlevandeskydd är en form av försäkring. När säljare mot en avgift erbjuder ett efterlevandeskydd under spartid, dvs tiden innan du har gått i pension, så handlar det om att du får betala för en helt fristående livförsäkring. Den  är inte kopplad till din premiepension. Som regel finns det billigare alternativ, till exempel via din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Det är klokt att skaffa dig en bild av de totala ersättningar som betalas ut till din familj vid dödsfall. Då kan du lättare bilda dig en uppfattning om vilka behov du och din familj har.
 • Om du är intresserad av en produkt eller fond som erbjuds inom premiepensionen, be att de skickar informationsmaterial och läs igenom. Ta sedan själv kontakt med säljare om du fortfarande är intresserad av produkten eller fonden.
 • Fonder kopplade till rådgivning och förvaltning inom premiepensionsområdet presterade i genomsnitt 3,7 procentenheter sämre under 2016 jämfört med övriga fonder på fondtorget.
 • Får du information eller erbjudanden inom premiepensionen som du känner dig osäker på, kontakta Pensionsmyndigheten så kan vi bistå med vägledning kring förvaltnings-och rådgivningstjänster.
 • Känn ingen press att ta snabba beslut över telefon. Pensionsbeslut är långsiktiga.
 • Var försiktig med nystartade fonder. Historik saknas och det finns ingen anledning att vara ”först på plan”. Var kritisk mot fonder som byter namn.