Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nej, muntliga avtal gäller inte!

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Har du fått ett telefonsamtal där någon pratar om att placera din premiepension? I vissa fall kan denna typ av försäljning vara otillåten. Om säljaren säger att det räcker med att du säger ja i telefonen, för att ingå ett avtal om placering av din premiepension, så är det helt fel.

Det finns företag som mot en avgift erbjuder sig att välja, byta och förvalta din premiepension. De här företagen förväxlas ibland med Pensionsmyndigheten och ibland säger de att de ringer på uppdrag av oss. Vi på Pensionsmyndigheten samarbetar aldrig med sådana företag.

På senaste tiden har vi fått några samtal där människor undrar vad som gäller. De har blivit kontaktade per telefon av försäljare som vill placera deras premiepension. Säljaren har sedan sagt att det räcker med ett muntligt ja för att avtalet ska gälla. Därför kommer här en påminnelse.

Från och med den 1 juli 2014 är det inte längre tillåtet att ingå muntliga avtal vid telefonförsäljning av en förvaltnings- eller rådgivningstjänst för premiepension. För att ett avtal ska bli giltigt krävs det att du godkänt det skriftligt. Godkännandet kan även vara elektroniskt, till exempel via e-post eller SMS. Skulle företaget utföra tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal är du som konsument inte skyldig att betala för tjänsterna. Reglerna innebär också att företaget i rimlig tid måste lämna både information och avtalsvillkor till dig innan avtalet ingås.

Det är vad som gäller, ingenting annat.