Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Marcus Lindenius

Gästblogg

Marcus Lindenius

Pensionsexpert

Nya förslag för Premiepensionen

| gästblogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Nyligen har en statlig utredning gjorts gällande Premiepensionen. Det har du kanske läst om i media under de senaste veckorna? Syftet med utredningen har varit att föreslå förändringar av premiepensionen, som förbättrar möjligheterna till bra värdeutveckling till en låg kostnad för dig som pensionssparare. 

Den 26 september lämnade den statliga utredaren Patric Thomsson, över den så kallade Premiepensionsutredningen till finansmarknadsministern Per Bolund. Han föreslår i huvudsak två förändringar av premiepensionen.

Nya pensionssparare

Du som är ny pensionssparare i premiepensionen ska automatiskt hamna i förvalsalternativet AP7Såfa. I samband med att pengarna sätts in i AP7Såfa, ska du få information om att det också går att göra egna val av fonder. Med förslaget blir AP7Såfa enligt utredaren ett verkligt förvalsalternativ, då det kommer att krävas en aktiv handling för att välja andra alternativ.

Till skillnad från hur det fungerar idag, då en ny sparare först får möjlighet att välja fonder, och om inget val görs  placeras pengarna i förvalsalternativet. Förslaget föreslås börja gälla från 1 juli 2017.

Mer om AP7Såfa

Befintliga pensionssparare

När det gäller befintliga pensionssparare kommer det  vart sjunde år att göras ett så kallat utvärderingsval. Det innebär att du som sparare aktivt måste bekräfta att du vill behålla de fonder du tidigare valt. Om du som sparare inte bekräftar att du vill behålla det tidigare valet, kommer pengarna att flyttas över till AP7Såfan. Förslaget föreslås börja gälla från 1 januari 2019.

När det gäller utvärderingsvalet kan det vara ett kontroversiellt förslag, då du som sparare en gång har valt ett annat alternativ än försvarsalternativet AP7Såfa. Men syftet med utvärderingsvalet är, enligt utredaren, att undvika att du som pensionssparar ligger kvar i fonder som inte längre passar dig och har fel fördelning mellan aktiefonder och räntefonder vilket riskerar att ge dig en sämre värdeutveckling.

Det understryks också att det är viktigt att informationen kring valen inom premiepensionen är tydliga, och att det skapas bättre förutsättningar att förstå alternativen.    

Vad händer nu?

Utredningen har lämnat förslag på förändringar av premiepensionen till regeringen, men det är därmed inte bestämt att de genomförs. Nu ska utredningen ut på remiss till myndigheter (däribland Pensionsmyndigheten) och andra aktörer på finansmarknaden. 

Pensionsgruppen (en grupp där samtliga riksdagspartier ingår förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna) ska diskutera och ta ställning till förslagen i utredningen.

Mer om Pensionsgruppen

Beroende på remissvaren och Pensionsgruppens ställningstagande, kan förslagen först därefter komma att genomföras efter beslut i Riksdagen.

Hela Premiepensionsutredningen

Kort om premiepensionen

  • Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen.
  • 2,5 procent av lön sätts av till premiepensionen (på lön upp till cirka 37 000 kronor per månad, 2016)
  • Förvalsalternativet heter AP7Såfa, det är här pengarna placeras om du inte gör något val
  • Det finns idag cirka 800 fonder att välja bland, om spararen vill göra ett eget val
  • Premiepensionssystemet har funnits sen år 2000
  • 7 miljoner individer omfattas och 890 miljarder förvaltas inom ramen för premiepensionen