Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nya regler för pensionssparande - vad händer nu?

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fyra av tio svenskar i arbetsför ålder pensionssparar privat. Är du en av dem? Från januari 2015 ändras reglerna för privat pensionssparande – sparar du för mycket kan du beskattas dubbelt.

Fram till nu har du kunnat dra av 12 000 kronor per år för ett privat pensionssparande i din deklaration. Avdragsrätten innebär att du inte betalar skatt på ditt sparande nu utan först när pengarna tas ut. Om Regeringens förslag går igenom, vilket är väldigt troligt, så får du endast dra av 1 800 kronor per år (150 kronor per månad) från januari 2015.

Säg att du har ett autogiro på till exempel 400 kronor per månad som du betalar till ett sådant sparande. Då är det viktigt att du ändrar på den summan till 150 kronor per månad från januari 2015. Om du inte ändrar så får du dra av 150 kronor i deklarationen, de övriga 250 kronorna får du betala skatt på innan de sätts in i ditt sparande. När du sedan tar ut pengarna får du betala skatt på dem igen. Välj istället en annan sparform för de 250 kronorna.

Det finns två olika typer av avdragsgilla privata pensionssparanden, den ena kallas Privat pensionsförsäkring och den andra Individuellt pensionssparande (IPS). Förslaget ovan gäller alltså båda dessa typer av avdragsgillt privat pensionssparande.

Vad händer med de pengar som du redan har sparat?

​De pengar som du redan har sparat kommer att ligga kvar där du har dem idag. Du kan flytta ditt sparande om du har det placerat i ett Individuellt pensionssparande (IPS), i en Privat pensionsförsäkring finns det dock inte alltid flytträtt. Om du funderar på att flytta pengarna, anledningen kan till exempel vara att ett annat sparinstitut erbjuder lägre fondavgifter, så är det viktigt att alltid ta reda på vad du kommer att få betala för flytten.

Vilka alternativ finns?

Nedan följer en lista över de sparformer som finns idag. Jag brukar säga att ett varierat sparande är bra, en kombination av olika sparformer kan alltså vara en god idé.

Är du en av dem som sparar i ett avdragsgillt privat pensionssparande så kan det alltså vara en bra idé att du innan årsskiftet ser över ditt sparande.

* Observera att andra regler för avdragsgillt privat pensionssparande gäller för egenföretagare samt för de som saknar tjänstepension via sin anställning.

Olika sparformer

Amortera på ditt bolån - Att spara för framtiden är alltid bra, men det finns många sätt. Ett bra sparalternativ är att amortera på sitt bolån.

Sparkonto - På ett sparkonto får du ränta på dina sparpengar. Räntan är antingen rörlig eller fast. Det är tryggt att spara på ett sparkonto.

Fonder - Att spara i fonder innebär att du köper andelar i en fond, som i sin tur köper aktier eller räntebärande värdepapper för pengarna. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt satsade kapital. Ofta är risken högre om du väljer en aktiefond och lägre om du väljer en räntefond.

Värdepapper - Att spara i värdepapper innebär exempelvis att köpa aktier, obligationer, optioner eller aktieindexobligationer. Köper du aktier tar du ofta en hög risk eftersom det inte finns någon garanti för att aktien behåller det värde du köpte den för.

Investeringssparkonto - Investeringssparkontot (ISK) är en ny sparform från den 1 januari 2012. På ett sådant konto kan du spara i fonder, aktier och andra värdepapper. Skillnaden mot att spara till exempel i fonder på vanligt sätt, är att du inte betalar skatt när du säljer fondandelar eller aktier som gått med vinst. I stället betalar du en årlig skatt som beräknas på hur mycket ditt sparande på kontot sammanlagt är värt. Du betalar skatt även om värdet har minskat.

Kapitalförsäkring - När du sparar i fonder eller värdepapper inom en kapitalförsäkring gäller andra skatteregler än för vanligt sparande. I stället för att du betalar skatt på vinsten vid försäljning av exempelvis en fond, så betalar du en årlig skatt på värdet av de tillgångar du har i försäkringen. Väljer du att placera pengar i en kapitalförsäkring kan du ofta själv bestämma hur länge du vill binda pengarna, vanligtvis minst fem eller tio år. Mot en avgift har du ofta möjlighet att avbryta avtalet tidigare. Det finns tre slags kapitalförsäkringar.