Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

"Om man säger till människor att de kommer behöva jobba längre så är det inte alla som ropar hurra"

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Under första veckan av juli hade Pensionsmyndigheten två välbesökta seminarier i Almedalen. Ett av dem tänkte jag sammanfatta här, nämligen ”Längre liv – längre arbetsliv, vad krävs för att komma dit?”. 

Fram till 1976 hade Sverige en pensionsålder på 67 år, efter det sänktes pensionsåldern till 65 år. År 2013 kom den så kallade Pensionsåldersutredningen där man bland annat tittade på de olika pensionsåldrarna som finns i systemet.

Där föreslogs en höjning av alla pensionsåldrar, men fram till nu har inget politiskt beslut om höjning av någon pensionsålder fattats. I februari i år gav Regeringen i uppdrag till Göran Johnsson (fd ordförande IF Metall) och Göran Hägglund (fd partiledare KD) att se över hur en höjning kan genomföras och vad som krävs för att genomföra detta.

På seminariet, där jag var moderator, berättade Göran och Göran om vad de kommit fram till.

Blogg: Ny regering - vad händer med förslagen om höjd pensionsålder?

Varför behöver vi höja pensionsåldrarna?

Göran J förklarar att när det ”nya” pensionssystemet beslutades år 1994 så trodde man enligt dåvarande statistik att livslängden skulle öka med cirka ett år under en 20-årsperiod. Så har det inte blivit, medellivslängden har sedan dess ökat med ett år var sjunde år, eller med 3,5 timmar per dygn.

Om vi fortsätter att gå i pension vid 65 års ålder, trots att vi lever längre, så kommer pensionerna att bli lägre eftersom pengarna då ska fördelas över fler år. Han säger att vi i Sverige dessutom kommer ut senare i arbetslivet i en internationell jämförelse, vilket leder till att det blir färre arbetsår och därmed färre år med pensionsinbetalningar.

Vad är invändningarna?

Göran H påpekar att vissa inte ens orkar till 65 idag och att vi måste göra mycket mer för att arbetslivet ska bli hållbart. Fler måste kunna jobba med det jobb de har under fler år. Det ska också bli enklare att växla över till andra arbetsuppgifter senare i livet om man till exempel inte orkar, inte trivs eller kanske mister sitt jobb.

Göran Hägglund: Att alla inte kan jobba så länge som vi skulle önska kan inte vara ett skäl till att de som faktiskt kan det, inte jobbar under den tid som de kan, för att vi sammantaget ska få drägliga pensioner.

Göran J menar att det också finns attitydfrågor som är svåra, de sitter i huvudet på var och en men också hos arbetsgivarna, arbetskamrater och till och med hos fackföreningar.

Det är viktigt att känna sig behövd, det duger inte att säga att en 55-plussare inte ska få mer kompetensutveckling, inte ha karriärmöjligheter och inte kunna delta i jobb och utmaningar som är i framkant. Ska man jobba tills man är nästan 70 år så måste man räknas hela tiden.

Bred uppslutning krävs för att genomföra förändringar

Göran och Görans mål är att leverera underlag till Regeringen som gör att de inom denna mandatperiod kan fatta beslutom att justera de pensionsrelaterade åldrarna. Det kommer även att påverka arbetet med arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling, a-kassa, socialförsäkringar och frågor kring åldersdiskriminering. Det handlar naturligtvis också om att höja åldern för LAS (lagen om anställningssydd). De har gott hopp om att lösa dessa svåra frågor tillsammans med arbetsmarknadens parter och våra politiker. Göran H påpekar att det inte går att lagstifta särskilt effektivt om man inte har en bred uppslutning kring dessa frågor.

Göran och Göran har fått uppdraget från Regeringen, men bakom detta står hela Pensionsgruppen som består av sex partier. Det är alltså en stark och stabil majoritet som inser att något behöver göras. Den kunskap som finns idag, om effekterna på lång sikt om vi inte gör något, gör att många kommer att behöva bidra. Om det fattas ett beslut inom snar framtid så kommer det kanske att ta några år innan genomförandet och då finns det tid för parterna att ändra i villkor, förhandlingslösningar och tjänstepensioner säger Göran J.

Redo för en avsiktsförklaring

Göran och Göran berättar att de har haft kontakt med huvudaktörerna om själva processen, sedan har de också haft omgångar med huvudaktörerna och lyssnat, ställt konkreta frågor, fått både muntliga och skriftliga svar, de har fört minnesanteckningar så att de nu har en slags bruttolista.

Sedan är det upp till dem att få till det som de kallar en avsiktsförklaring, som inte blir särskilt lång. Förankra avsiktsförklaringen och få så mycket substans i den som möjligt. Göran J säger att de tycker att de utmanar både parterna och politiken.

Få vill jobba längre, men alla vill ha en bra pension

De har haft ungefär 50 möten, med enskilda personer som sitter på ett stort kunnande, med olika myndigheter vars verksamhet spelar roll som till exempel arbetsmiljöverket, mycket med parterna (arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer), med omställningsorganisationer, a-kassorna osv osv. Det har flera syften, dels att Göran och Göran ska lyssna men också att många ska vara involverade i detta. Ju fler som ser framför sig vad som kommer att behöva göras desto lättare kommer det att vara.

Göran H förstår att om man säger till människor att de kommer behöva jobba längre så är det inte alla som ropar hurra. Men säger att det ändå är den tid vi jobbar som påverkar den nivå vi får i pension, så enkla är sambanden.

Göran Johnsson: Det kan vara tufft att komma fram till ett beslut, men det blir mycket tuffare om man inte kommer fram till det.

Detta var i stora drag vad Göran och Göran berättade under en eftermiddag i början av juli 2016. Vi får se vad som händer under hösten, och om några beslut kommer att fattas i närtid om Sveriges pensionsåldrar.