Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Gästblogg

Marcus Lindenius

Överföra premiepensionen - ett alternativ för mer jämställda pensioner

| gästblogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Ett sätt att jämna ut pensionsskillnaderna i ett förhållande är att föra över den egna premiepensionen till den andra parten. Det är relativt få som hittills har utnyttjat möjligheten. Men nu visar en Sifo-undersökning att relativt många småbarnsföräldrar ändå känner till att den finns. Allt fler gifta män överväger också att föra över premiepension till sin partner.

Ett sätt att jämna ut inkomstskillnader i förhållandet är att föra över premiepension till den part som tjänar minst.

Är du småbarnsförälder har du säkert märkt att livet ändrats en del sen du fick barn. Sett utifrån ett ekonomiskt perspektiv sker också ofta förändringar under den tiden. Exempelvis kanske någon av er jobbar deltid, och att ni då och då behöver vara hemma och vårda sjukt barn.

Kvinnor påverkas mest ekonomiskt under småbarnstiden

I de flesta familjer är det kvinnorna som tappar mest inkomst under småbarnstiden, då de är hemma med barnen i större utsträckning än männen. Det leder i sin tur till att de får lägre pension eftersom de dels tenderar att ta ut det mesta av föräldraledigheten, vabba mest och oftare vara den som går ner i arbetstid. Det påverkar också ofta löneutvecklingen. Därför kan det vara bra att i ett förhållande diskutera kring hur man kompenserar den ekonomiskt som t ex jobbar deltid under småbarnsåren.

Många känner till möjligheten

I en Sifoundersökning som Pensionsmyndigheten nyligen låtit göra bland småbarnsföräldrar, framgår att relativt många känner till att möjligheten finns att föra över premiepensionen till sin partner.

Cirka 40 procent av gifta föräldrar med barn under 12 år har vetskap om att möjligheten finns. Och bland gifta pappor säger cirka 1 av 10 att de också planerar att ge premiepensionsrätt till sin maka.

Vi på Pensionsmyndigheten har också märkt en viss ökning av antalet ansökningar om att föra över pensionsrätter.  Ökningen kan bero på flera olika faktorer – eventuellt att relativt många börjar känna till att möjligheten finns, men också på att överföringsavgiften minskat, att man nu kan göra anmälan direkt via en tjänst här på vår webb och att sista anmälningsdatum för att påbörja överföringen för innevarande år flyttats från slutet på januari till slutet på april.

Överför premiepension till din partner

 Vad innebär det - och hur gör man för att för över premiepensionen?

Det är endast de som är gifta eller som är registrerade partners som kan föra över premiepensionen till sin partner. Sambos kan alltså inte göra det.

Innebörden är att det är dina framtida pensionsrätter i premiepensionen som du kan överföra till din partner. Pensionsmyndigheten behöver få din anmälan om överföring senast den 30 april det år som du vill att pensionsrätterna ska börja föras över, och överföringen gäller sedan tillsvidare, eller så länge du valt att den ska gälla. Pensionsrätter som förts över till din partner kan du inte få tillbaka.

Vid överföring av pensionsrätter minskas beloppet med 6%, vilket innebär att mottagaren får 94% av din pensionsrätter. 

Alternativt eget sparande

Att föra över premiepensionen till din partner är ett sätt att jämna ut pensionens storlek mellan partner i ett förhållande. En fördel med det valet kan vara att det inte belastar din ekonomi här och nu.

Ett annat sätt, eller som komplement till överföring av premiepensionen, kan vara att den part som har högre inkomst i ett förhållande startar ett sparande för den som tjänar mindre. Det är då bra att skriva det sparandet som enskild egendom, vilket gör pengarna är dina även om ni skiljer er. Det har Monica skrivit om tidigare här på bloggen. 

Blogg: Så påverkas pensionen av deltidsarbete

Så tänker småbarnsföräldrar om pension

  • 4 av 10 av de tillfrågade känner till möjligheten att föra över premiepensionsrätt till sin partner
  • 1 av 10 av männen planerar att göra en överföring av premiepension till sin partner
  • 1 av 20 av de tillfrågade småbarnsföräldrarna för redan idag över premiepension till sin partner
  • 70 % av småbarnsföräldrarna i undersökningen anger att de tror att deltidsarbete är det som minskar den framtida pensionen mest, 15 % anger föräldraledighet och 3 % VAB.

Så gick undersökningen till

1000 webbintervjuer med föräldrar till barn under 12 år via Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Undersökningen genomfördes 6-14 februari 2018. Frågorna om överföring av premiepension ställdes bara till de som är gifta.