Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionen – en het potatis

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den senaste tiden har det varit en hel del diskussioner om premiepensionssystemet. Även om merparten av alla fonder redan idag är seriösa och agerar ansvarsfullt så är det viktigt att vi säkerställer att alla premiepensionens fonder har spararnas bästa för ögonen. Det är viktigt med en förändring så att pensionssparare och pensionärer känner sig trygga med sitt pensionssparande. 

Pensionsmyndigheten inledde i slutet av sommaren 2016 ett omfattande internt arbete för att dra lärdomar av fallet med fondbolaget Falcon och övriga fall av BankID-kapningar som uppmärksammades i början av 2016. Vi såg därför behov av att stärka konsumentskyddet inom premiepensionen. I december fick vi ett liknande uppdrag från regeringen och då stärktes arbetet upp ytterligare.

Just nu pågår nio olika projekt hos oss på Pensionsmyndigheten som ska ge ett samlat underlag för en rapport till regeringen i juni. Vi har redan skickat in 30 förändringsförslag och de politiker som jobbar med pensionsfrågor partiöverskridande, den så kallade Pensionsgruppen, har reagerat positivt.

Regeringen.se: Pensionsgruppen överens om handlingsplan för ett tryggt och säkert premiepensionssystem

Vad har vi gjort hittills?

Pensionsmyndigheten är inte en tillsynsmyndighet, vi har helt enkelt inte den uppgiften. Vi kan däremot förändra samarbetsavtalet som varje fondbolag måste acceptera för att få erbjuda fonder inom premiepensionssystemet. Från oktober 2016 är avtalet justerat så att det tydligt framgår att ansvaret för marknadsföringen ligger hos fondbolaget. Tidigare har fondbolaget kunnat anlita ett säljbolag som ska sälja fonden/fonderna åt fondbolaget och då har fondbolaget kunnat ”skylla” på säljbolaget vid oegentligheter.

Vi har även infört ytterligare en signering i e-tjänsten för fondbyte som gör att det blir svårare för oseriösa aktörer att lura pensionssparare att göra fondbyten de inte har godkänt.

Blogg: Vem som helst kan bli lurad av oseriösa försäljare

Några av förslagen vi har tagit fram

Ett ännu skarpare samarbetsavtal

Exempel: Totalt förbud mot marknadsföring och försäljning via telefon, tydligt förbud mot att använda annan persons BankID samt förbättrad möjlighet för Pensionsmyndigheten att agera mot de som bryter mot samarbetsavtalet. Detta skulle dock kräva att regeringen ger ett annat uppdrag till oss som innebär att myndigheten lägger mycket större resurser på att kontrollera fondbolag och fonder i premiepensionssystemet.

Nya krav på kvalitet på fonderna

Exempel: Fonden och fondbolaget måste ha funnits en viss tid och haft ett visst minsta kapital innan den får erbjudas inom premiepensionssystemet. Det blir då lättare för både oss och sparare att bedöma att fonden är seriös.

Ett viktigt förslag är också att Pensionsmyndigheten inte ska vara ensam ägare i fonden, det innebär att alla fonder som finns hos oss också ska ägas av andra. Fonderna måste helt enkelt vara tillräckligt bra och seriösa för att även gå att sälja i andra kanaler, alltså utanför premiepensionssystemet.

Jag hoppas att vi kan förändra premiepensionssystemet så att det inte finns utrymme för aktörer att agera ohederligt i framtiden och att vi får bättre mandat att ställa högre kvalitetskrav på fondbolagen, så att alla pensionssparare och pensionärer känner sig trygga med sitt premiepensionssparande.  

Detta har gjorts tidigare

Massfondbyten stoppas
Den 1 december 2011 inför Pensionsmyndigheten en så kallad captcha-lösning för att förhindra att fondrådgivare/förvaltare gör massfondbyten för sina kunder via automatiska inloggningar i våra system.

Stopp för fondbyte med pinkod
Den 20 februari 2014 är det inte längre möjligt att byta fonder när man loggar in med personlig kod, det krävs nu e-legitimation.