Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Råd om pension - vem ska jag tro på, tro på...

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

När Sifo ställde frågan ”När du ska fatta beslut kring din pension, vem tar du helst råd ifrån?” så svarade de flesta att familjen och banken, eller annan finansiell rådgivare, är de man frågar i första hand.
Frågan är om det är dem du får de bästa råden ifrån.

Det kan vara svårt att veta vem man kan lita på när det gäller oberoende pensionsrådgivning.

Så hur ska man tänka när det gäller rådgivning kring pension? Här kommer några tips.

Familjen

Det första man måste veta är vilka du har i din familj, är de ekonomiskt kunniga, utbildade finansiella rådgivare eller handlar det om rena gissningar?

Eftersom jag inte känner just din familj så är det svårt för mig att svara på, men risken är stor att du gör samma misstag (eller det rätta) som till exempel dina föräldrar när det kommer till val kring din pension.

Om du har fått råd från banken eller en annan rådgivare så kan det däremot alltid vara bra att diskutera råden med någon, exempelvis din familj, innan du bestämmer dig.     

Banken

När det gäller banken så finns kunskapen i ämnet där, men då stöter vi på ett annat problem. Hur vet vi att vi får oberoende råd? Svaret på den frågan är att vi inte vet det.

Om du sitter på x-banken så kommer de till exempel aldrig ge dig rådet att byta bank, eller att välja y-bankens fonder och övriga utbud istället för deras egna.Det är alltså även här mycket svårt att veta att du får de råd som passar dig allra bäst.

Annan finansiell rådgivare

Här finns förhoppningsvis också kunskapen i ämnet, men även här stöter vi på patrull. Hur får rådgivaren betalt? Tänk om det är så att rådgivaren får mer betalt om hen får dig att välja något specifikt, en viss sparform kanske eller en viss fond. Då kan du inte riktigt vara säker här heller.

Blogg: Se upp, de tjänar pengar på ditt sparande 

Även om det står ”rådgivare” på hens visitkort så tycker jag att du ska tänka ”säljare”. Det är alltid bra att höra sig för med fler banker och försäkringsbolag, och varför inte slå oss på Pensionsmyndigheten en signal för att stämma av eller använd dig av Konsumenternas.se för att till exempel jämföra tjänstepensioner eller olika sparformer.

Jämför sparformer på Konsumenternas webb

Arbetsgivare

Jag tycker att arbetsgivare borde ta ett större ansvar att informera sina anställda om tjänstepensionen. Om du som arbetsgivare anlitar en rådgivare som ska ge råd till dina anställda så ta reda på hur och hur mycket rådgivaren får betalt.

Ju mer du vet om det och hur tjänstepension fungerar desto bättre blir du på att ställa krav och det leder troligtvis till att dina anställda får en bättre pension i framtiden.    

Fackförbund

Fackförbunden hamnade oförtjänt lågt i denna undersökning. Hos fackförbunden finns ofta stor kompetens och kunskap om pension, och då framförallt om tjänstepensionen.  

Svarsalternativen i undersökningen

Den som deltog i undersökningen kunde välja på följande alternativ:

 • Arbetsgivare
 • Fackförbund
 • Familj och vänner
 • Media
 • Min bank eller annan finansiell rådgivare
 • Minpension.se
 • Pensionsbolag
 • Pensionsmyndigheten
 • Annan
 • Inte ifrån någon särskild
 • Tveksam
 • Vet ej

Tips vid pensionsrådgivning

 • Ha inte bråttom.
  Är du osäker kan det vara bra att ta hem papprena du får och diskutera råden med anhöriga, vänner eller någon ekonomiskt kunnig. Det är ingen brådska med placeringarna även om en försäljare självklart alltid vill få till ett snabbt ”avslut”.
 • Se till att få allt skriftligt.
  Pensionsrådgivaren/försäkringsförmedlaren är skyldig att dokumentera rådgivningen i skrift. Där ska det stå vad som har sagts och hur personen har kommit fram till de råd som du har fått.
 • Ta reda på hur pensionsrådgivaren/förmedlaren får betalt.
  Se till att få tydlig information om samtliga ersättningar som rådgivaren/förmedlaren får.