Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Marcus Lindenius

Gästblogg

Marcus Lindenius

Träning, tjänstebil eller tjänstepension - vad lönar sig mest?

| gästblogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fundera ett tag på vilken löneförmån som du tycker är viktigast att du får från din arbetsgivare! Är det exempelvis friskvårdsbidrag, tjänstepension, tjänstebil eller mobiltelefon? Vad blir ditt svar?

Nu har SIFO gjort en undersökning, på uppdrag av oss och de andra organisationerna bakom Tjänstepensionens dag, för att ta reda på vad anställda tycker är den viktigaste löneförmånen som arbetsgivaren kan erbjuda. Tusen intervjuer har genomförts, med en jämn fördelning mellan män och kvinnor, i olika åldrar och olika delar av landet.

Tjänstepension är den viktigaste förmånen

Det undersökningen visar på en övergripande nivå är att den mest populära förmånen är tjänstepension (49%). På andra plats kommer friskvårdsbidrag (24%), och på tredje plats möjlighet att träna på arbetstid (12%).

Det är fler äldre än yngre som tycker att tjänstepensionen är den viktigaste förmånen. Och till det kan sägas, att ju tidigare du omfattas av en tjänstepension desto bättre är det. Då har nämligen de pengar du tjänar in till din tjänstepension fler år på sig att växa.

I grunden tycker jag att det är glädjande att majoriteten svarar att tjänstepension är den viktigaste förmånen. Om man ser till värdet på den löneförmånen, är den absolut den enskilt största i förhållande till de andra förmånerna. Du kan exempelvis köpa många gymkort för det värde som en tjänstepension ger.

Så mycket är löneförmånen värd
Förmån Så mycket är den värd för dig/ år
Tjänstepension 15 000 kr
Rätt att träna på arbetstid 6 000 kr
Friskvårdsbidrag t ex gymkort 3 000 kr
Mobiltelefon 2 500 kr
Kaffe på jobbet 2 000 kr
Fruktkorg på jobbet 1 000 kr
Tjänstebil varierar

Alla svarsalternativ i undersökningen

De alternativ av löneförmåner som de intervjuade kunde välja mellan var:

  • Friskvårdsbidrag
  • Fruktkorg
  • Hushållsnära tjänster
  • Mobiltelefon
  • Tjänstebil
  • Tjänstepension
  • Träning på arbetstid

Hela SIFO- undersökningen