Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vad är en låg fondavgift?

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

När du ska spara till pension så gäller det att välja fonder med låg avgift, men vad är egentligen en låg avgift? Och skiljer det sig mellan premiepensionen, tjänstepensionen och ett eget sparande? Det tänkte jag försöka reda ut.

Jag hör ganska ofta att ”jamen jag måste ju betala en hög fondavgift för att få en hög värdeutveckling”, detta påstående finns det inga grunder för. Om du väljer mellan två fonder som är likvärdiga, som exempelvis två olika globala aktiefonder, så är det bättre att välja den av dem som har lägst avgift.

När det gäller ett sparande till pension så är det viktigt med en låg avgift och en bra värdeutveckling. Värdeutvecklingen kan man inte veta i förväg, men avgiften vet man. I ett sparande under 30-40 år är avgiften av väldigt stor betydelse, eftersom den gröper ur ditt sparande på sikt.

Premiepensionen

Premiepensionen är en del av din allmänna pension och den kan du själv välja att placera i olika fonder, eller så väljer du inte något alls och då placeras dina pengar i förvalet AP7Såfa.

Alla fonder som är med i premiepensionssystemet måste betala en rabatt till Pensionsmyndigheten som vi har förhandlat fram åt er sparare. Denna rabatt betalar vi sedan tillbaka till de sparare som investerat i fonden. Vad du betalar efter att rabatten är avdragen kallar vi för fondavgift.

  • Pensionsspararna får stora rabatter på avgifterna i fonderna som är med i premiepensionssystemet
  • Rabatterna uppgår i genomsnitt till cirka 2/3 av avgifterna 
  • Rabatten gör att premiepensionen, när den betalas ut, blir drygt 15 procent högre än den skulle ha blivit utan rabatter 
  • En aktiefond inom premiepensionssystemet får inte kosta mer än 0,89 procent i fondavgift, utanför premiepensions- och tjänstepensionssystemen så är det inte ovanligt med fondavgifter runt 1,5 procent och högre.

Om du själv vill jämföra fondavgifter inom premiepensionen så kan nedan fondavgifter vara bra att utgå ifrån:

Genomsnittlig fondavgift inom premiepensionssystemet: 0,25 procent
Förvalet AP7Såfa: 0,04 - 0,11 procent

Tjänstepensionen

Tjänstepension är något som de flesta får via sin arbetsgivare. Det finns många olika tjänstepensioner och du kan placera delar av eller, i vissa fall, hela din tjänstepension i fonder. Du kan också välja att placera dina pengar i en traditionell försäkring.

Tjänstepensionerna är ofta framförhandlade och prispressade, det kan vara arbetsgivare och fackförbund som har pressat priserna åt dig. Det innebär att du kan få låga fondavgifter även inom tjänstepensionen. Du kan själv jämföra olika avgifter på Konsumenternas webb. Ett tips är att sikta in dig på samma låga avgifter som inom premiepensionen.

Eget sparande till pension

Du kan också ha ett eget sparande till pension, här finns det ingen mer än du som kan pressa priset genom att välja fonder med låg avgift. En kollega frågade mig varför kapitalet i hens egna sparande till pension minskade från år till år, en säljare hade gett rådet att spara till pensionen i en enda fond med en avgift på 2,72 procent (!). Med en så hög avgift försvinner 67 procent av insatta pengar i rena avgifter under en spartid på 40 år. Då är ett bättre alternativ att välja globala aktieindexfonder. Ett sparande i globala aktieindexfonder kostar omkring 0,40 procent per år.

Eftersom pensionen är ett långsiktigt sparande är globala aktiefonder med låga avgifter ett bra alternativ. Du sprider då risken över hela världen och ditt sparande blir inte känsligt för hur enskilda marknader utvecklas.

Många tycker att det är svårt att veta vilken faktor som är viktigast att tänka på när man ska välja fonder för sin pension. Jag skulle säga att för den vanliga spararen som inte har så stort intresse eller kunskap om fondsparande är det allra viktigaste att välja aktiefonder med låg avgift. På lång sikt kan det göra stor skillnad för din pension!

Risknivån har betydelse

Risknivån, fördelningen mellan aktiefonder och räntefonder, har betydelse för vilken värdeförändring du kan förvänta dig på lång sikt. Under spartiden kan värdet ha gått upp och ner flera gånger. Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden. Det finns dock inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling. Fonder med lägre risk, räntefonder, kan passa den som fäster stor vikt vid ett stabilt värde. Räntefonder har i de flesta fall lägre fondavgifter än aktiefonder.