Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Varför gör ni på Pensionsmyndigheten inte mer?

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det har varit många svängar kring Falcon funds, det kritiserade fondbolag som vi på Pensionsmyndigheten till slut valde att polisanmäla.
I ljuset av Falconärendet finns det anledning att vara ödmjuk, men det finns också anledning att vara tydlig med vad vi på Pensionsmyndigheten kan och inte kan göra. 

Inget tillsynsansvar

Det är inte Pensionsmyndighetens uppdrag att granska bolagen innan vi släpper in dem på premiepensionens fondtorg. Det beror på att fondtorget är och ska vara öppet. Den som har tillstånd av Finansinspektionen (i sitt hemland) att bedriva fondverksamhet och dessutom följer Pensionsmyndighetens samarbetsavtal ska få erbjuda sina fonder inom premiepensionssystemet.

Det är inte Pensionsmyndighetens uppdrag att granska bolagen innan vi släpper in dem på premiepensionens fondtorg.

Det är alltså finansinspektionen i det land fondbolaget bedriver sin fondverksamhet som är tillsynsmyndighet, i Falconärendet är det alltså finansinspektionen på Malta. Är det ett fondbolag placerat i Sverige så är det den svenska finansinspektionen som är tillsynsmyndighet. Vi arbetar dock med att se över om det finns tecken som indikerar att det skulle finnas fler fonder inom premiepensionssystemet som riskerar att sluta på samma sätt som Falconärendet.

Blogg: Oansvariga bolag ska inte tillåtas ta hand om dina pensionspengar

Nya avtal med fondbolagen

Vi har också gjort förändringar i det nya avtalet med fondtorgets fondbolag, som började gälla från den 1 oktober i år. Det nya avtalet ger ökad möjlighet att säga nej till fonder där vi tror att det finns liknande risker – även om de skulle ha tillstånd från finansinspektionen i Sverige eller utomlands.

Både vi på Pensionsmyndigheten och de politiska beslutsfattarna behöver vidta åtgärder för att undvika fler liknande situationer. Politiskt får man fundera över hur öppet premiepensionens fondtorg ska vara. För Pensionsmyndighetens del handlar det bland annat om hur starka vi ska vara i vår kontroll och uppföljning av samarbetsavtalen med fondbolagen.