Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Se upp för andras orange kuvert!

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det händer då och då att olika företag använder vårt orange kuvert i sin marknadsföring. Förutom att det inte är tillåtet är det beklagligt att vårt varumärke används för att sälja tjänster som kostar mer än de smakar. 

Se upp för oseriösa aktörer som använder orange kuvert för att sälja egna tjänster.

Vid flera tillfällen har vi på Pensionsmyndigheten sett att olika företag använder vårt orange kuvert för att marknadsföra sina tjänster, oftast händer det på olika webbplatser. Det orange kuvertet är varumärkesregistrerat, och vi är självklart väldigt måna om att Pensionsmyndighetens förtroende och varumärke inte används i sammanhang där det finns risk för att konsumenter vilseleds.

I en del fall används vårt varumärke i syfte att sälja rådgivningstjänster som riskerar att kosta mer än vad de smakar. Många kunder upplever marknadsföringsmetoderna som vilseledande, påträngande och aggressiva. 

Många kunder upplever marknadsföringsmetoderna som vilseledande, påträngande och aggressiva.

Påhittade begrepp och dolda kostnader

I det senaste exemplet så handlar det om en webbsida där man informeras om vad de kallar förberedande pension, vilket riktar sig till de som är, eller närmar sig 61 år, och fortfarande arbetar.

Förberedande pension (som för övrigt är ett påhittat namn) handlar om att ta ut inkomstpensionen från 61 år, medan man fortfarande arbetar, och spara undan pensionen i syfte att göra en vinst.  Skälen som framförs på webbsajten är dels att du ska få kontroll på dina pengar och skydda dem till din familj, men också att avkastningen på din uttagna pension ska vara högre än den värdeutveckling som skulle skett om du väntar med att ta ut pensionen till du är 65.

Informationen som lämnas på hemsidan är väldigt kortfattad och syftar till att väcka intresse för ett informationsmöte, enskilt möte eller en rådgivning över telefon. Företaget bedriver även uppsökande verksamhet och vår kundservice har fått in samtal från personer som blivit uppringda och inbjudna till informationsmöten.

Vem tjänar på tjänsten?

Huvudbudskapet de framför är att de kan öka pensionen som utbetalas mellan 65 och 80 år med upp till 20 procent. Och rådet de ger i det aktuella fallet är att inkomstpensionen ska placeras i ett investeringssparkonto. 

Frågan är då, hur får företaget betalt? Ger de råd gratis för att hjälpa andra? Svaret är självklart nej, de tar betalt, men du kommer inte se kostanden om du inte är väldigt uppmärksam. Företaget har inga egna fonder eller produkter utan förmedlar åt ett flertal försäkringsbolag, förvaltare och fondbolag.

Avgiften, eller courtaget, som företaget tar för rådgivningen består vanligen av 2 procent av pensionspengarna som investeras. Utöver det kan de även få en marknadsförings- och distributionsersättning på 0,5 procent per år för de finansiella instrument pengarna placeras i samt en liknande ersättning från de bolag de marknadsför och vars produkter de erbjuder. Tillsammans gör alla dessa avgifter att du i slutänden får betala mycket pengar för rådet. Man kan fråga sig vem som tjänar mest på detta, du eller företaget. 

Tillsammans gör alla dessa avgifter att du i slutänden får betala mycket pengar för rådet. Man kan fråga sig vem som tjänar mest på detta, du eller företaget.

Goda råd kan bli dyra råd

Innan du eller någon närstående bestämmer sig för att ta ut inkomstpensionen tidigt och placera den bör vederbörande fundera på skälet till beslutet. Är det i förhoppningen att få mer pengar under hela sin livstid, för att skydda efterlevande eller för att ha mer pengar under de första åren som pensionär?

  • Pensionsmyndigheten avråder från tidigt uttag av pension i spekulationssyfte eftersom det kräver en relativt hög avkastning för att vara en lönsam affär. Spekulation kan visserligen ge en högre pension men du riskerar också att få en betydligt lägre pension. Ett uttag från 61 år kräver en real avkastning efter avgiftsuttag på cirka 7 procent per år vid en livslängd på 86 år för att löna sig.
  • Om syftet är att skydda efterlevande bör individen se över hela sitt skydd. I många fall kan en livförsäkring vara ett billigare och bättre alternativ jämfört med ett tidigt uttag.
  • Om det tidiga uttaget beror på att du vill ha en högre pension under dina första år som pensionär, utan någon förväntan om högre avkastning, kan uttaget vara motiverat. Det är dock viktigt att vara medveten om att du under en genomsnittlig livstid sannolikt kommer få ut mindre i total pension än vad du annars hade fått. I sammanhanget bör du också välja en sparform med relativt låg risk och låga kostnader. En sådan sparform är till exempel en bred indexfond i kombination med en räntefond eller ett vanligt sparkonto.

Ha ett kritiskt förhållningssätt

Den som får råd om placeringar bör som alltid ha ett kritiskt förhållningssätt. Rådgivningen behöver såklart finansieras på något sätt, oavsett om det är att rådet går ut på att pengarna placeras i rådgivarens egna fonder eller om rådgivaren får provision på de placeringar som sker. Man ska alltid be om en kalkyl som visar samtliga avgifter som tas ut, vilken provision rådgivaren får och vad den förväntade pensionen blir efter alla avgifterna.

Blogg: Se upp, de tjänar pengar på ditt sparande

Om du är osäker på hur du kan ta ut din allmänna pension är du alltid välkommen att ringa till oss på Pensionsmyndigheten.