Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

De bästa tipsen för att slippa restskatt på din pension

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den här tiden på året får vi många frågor om skatten som dras på pensionsutbetalningar. Framför allt rör frågorna hur man själv ska veta om rätt summa dras och vad man kan göra för att undvika att få kvarskatt.

Den vanligaste orsaken till att för lite skatt har dragits är att man som pensionär har flera olika utbetalare, t ex en allmän pension från Pensionsmyndigheten och en eller flera utbetalningar från tjänstepensionsbolag samt ibland också en privat pension. Vissa fortsätter också att jobba några år extra samtidigt som de börjat att ta ut pension, vilket förstås gör att man har ytterligare en utbetalare - en arbetsgivare.

Du ansvarar själv för att rätt skatt dras 

Den utbetalare som betalar ut det högsta beloppet, huvudutbetalaren, är för många pensionärer Pensionsmyndigheten (eller arbetsgivaren om man fortfarande jobbar). Huvudutbetalaren drar som regel skatt enligt skattetabellen för den kommun du bor i och som om det är den enda inkomsten du har. Övriga utbetalare gör ett schablonavdrag på 30 procent.

Om du har en hög tjänstepension eller privat pension eller bor i en kommun med hög skattesats kan det då bli ett för lågt sammanlagt skatteavdrag. Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Det sker ingen samordning mellan dina olika utbetalare så därför behöver du själv titta på de skatteavdrag som görs av olika utbetalare och också titta på om det är tillräckligt skatteavdrag som görs.

Hur gör jag för att undvika kvarskatt?

Ju fler utbetalare du har, desto större är risken att för lite skatt dras. Här är några enkla tips för att slippa kvarskatt nästa år:

 1. Ta fram utbetalningsbeskeden från alla dina pensionsutbetalare och se hur mycket skatt varje utbetalare drar.

 2. Gå sen till skatteverket.se och gör en beräkning av hur mycket skatt du ska betala.

  Skatteverkets tjänst för att räkna ut din skatt

 3. Jämför, blir skatten du ska betala högre än den skatt dina utbetalare drar idag kan du själv korrigera det genom att göra en av följande två saker:

Andra saker att tänka på

 • Du som är nybliven pensionär bör nästan alltid begära skattejämkning. Skatten som dras från den månad du börjar ta ut din pension kan annars bli för låg. 

  Om du under någon månad under året fått utbetalning av lön kommer arbetsgivare nämligen att dra skatt som om du skulle haft din lön under hela året. Samtidigt kommer Pensionsmyndigheten, om du inte begär jämkning, att dra skatt som om du haft din pension under hela året.

 • Ett vanligt missförstånd är att numret på den skattetabell som du har i din kommun är samma procentsats som ska dras på dina pensionsutbetalningar. Beroende på hur gammal du är och din totala inkomst, varierar skatteavdraget i procent. 

 • Från det året du fyller 66 år är skatteavdraget dessutom lägre än det varit åren innan. Det beror på ett förhöjt grundavdrag som gäller för pensioner från det år du fyller 66 år. Även inkomster av arbete skattas lägre än tidigare år om du fortsätter att arbeta under det år du fyller 66 eller längre. 

  Mer om skatt vid jobb efter 66 år