Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Checklista för dig som planerar att börja ta ut pension

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Planerar du för att börja ta ut din pension? Vi har samlat det viktigaste du behöver veta i en checklista. 

Pensionens olika delar består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande.

På minPension.se finns Uttagsplaneraren, ett verktyg som hjälper dig som är 54 år eller äldre att planera hur du kan ta ut dina pensioner. Du får överblick över hela din pension, och får reda på vad det blir per månad efter skatt.

Planera ditt pensionsuttag med Uttagsplaneraren

Detta gäller för din allmänna pension

Med dagens regler kan du tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder.

 • Ju tidigare du tar ut din pension, desto lägre blir din pension per månad. Detta lägre månadsbelopp gäller livet ut.
 • Du betalar högre skatt på din pension när du tar ut den tidigt. 

Du har rätt att jobba tills du är 68 år enligt lagen om anställningsskydd. Om du kommer överens med din arbetsgivare kan du jobba längre än så.

 • De flesta får högre pension ju längre de jobbar.
 • Du betalar lägre skatt både på din pension och på din lön från januari det år du ska fylla 66 år.

Den allmänna pensionen är väldigt flexibel. Du kan exempelvis ta ut pensionen helt eller delvis. Du kan välja att ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av din inkomstpension och/eller din premiepension.

Du kan också stoppa eller pausa utbetalningarna av din allmänna pension och det finns inga begränsningar när det gäller att jobba och ta ut allmän pension samtidigt.

Detta gäller för din tjänstepension

De flesta tjänstepensioner kan du tidigast ta ut från 55 års ålder, om du jobbar inom staten så kan du tidigast ta ut tjänstepension från 61 års ålder.

 • Ju tidigare du tar ut din pension, desto lägre blir din pension per månad.
 • Du betalar högre skatt på din pension när du tar ut den tidigt.

Du har rätt att jobba tills du är 68 år enligt lagen om anställningsskydd. Om du kommer överens med din arbetsgivare kan du jobba längre än så. 

 • Det betalas inte in mer pengar till tjänstepensionen efter 65 års ålder, det gäller för de flesta tjänstepensionsavtal.
 • Du betalar lägre skatt både på din pension och på din lön från januari det år du ska fylla 66 år.

Oftast kan du inte stoppa påbörjade utbetalningar eller ändra något när du väl har börjat få din tjänstepension utbetalad. Vänd dig till ditt tjänstepensionsbolag för att få reda på vad som gäller för just din tjänstepension.

Tjänstepensionen är inte lika flexibel som den allmänna pensionen när det gäller att jobba och ta ut den samtidigt.

Jobba och ta ut tjänstepension samtidigt

Eget sparande - ta reda på vilka regler som gäller

Har du eget pensionssparande som du vill börja ta ut gäller olika regler för när du kan börja ta ut dina pengar. Hör med ditt försäkringsbolag eller bank vad som gäller för just ditt sparande.

Grundtrygghet om du har låg pension

Garantipension som ingår i den allmänna pensionen kan du med dagens regler tidigast få vid 65 års ålder.

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan.

Mer om garantipension

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du med dagens regler tidigast kan ansöka om från 65 års ålder.

Bostadstillägget påverkas bland annat av din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar. Om du lever tillsammans med någon räknas bådas inkomster och tillgångar med och det gör det svårare att få bostadstillägg.

Mer om bostadstillägg

Checklista inför uttaget av din pension

Ansök om pension

Du måste meddela oss när du vill börja ta ut din allmänna pension. Gör det helst tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Du kan ansöka om pension som senast från och med den månad din ansökan kommer in till oss, din första utbetalning kan då bli fördröjd. Du kan inte ansöka om pension retroaktivt.

Ansök om allmän pension

Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om. Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut vid 65 års ålder behöver du stoppa utbetalningen. Kontakta din tjänstepensionsutbetalare.

Se till att du får rätt skatt

Om du har en hög tjänstepension eller privat pension eller bor i en kommun med hög skattesats kan det bli ett för lågt sammanlagt skatteavdrag på dina inkomster som pensionär. Det sker ingen samordning mellan dina olika utbetalare.

Du behöver därför själv ta reda på vilka skatteavdrag som görs och därefter se till att du inte betalar för lite i skatt på totalen.

Så fungerar skatteavdraget på din pension

Välj hur du vill att din premiepension och tjänstepension ska vara placerad

Fundera över om du under pensionstiden vill ha jämna, förutsägbara utbetalningar eller kan tänka dig en större variation. När du tar ut premiepension får du välja att fortsätta att ha premiepensionen i fonder som du själv väljer eller i en traditionell försäkring där Pensionsmyndigheten placerar dina pengar.

Premiepensionen när du går i pension

I vissa fall har du möjlighet till liknande val för tjänstepensionen. Om du vill att variationerna i utbetalningarna ska vara små, bör du ha en större del av din premiepension och tjänstepension placerad i räntefonder eller i en så kallad traditionell försäkring. Kan du däremot tänka dig större variationer i utbetalningarna i utbyte mot möjligheten till en större värdeutveckling, kan en större del placeras i aktiefonder.

Välj utbetalningstid för tjänstepensionen

I de flesta fall kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Den allmänna pensionen betalas alltid ut månadsvis och hela livet.

Välj om du vill ha efterlevandeskydd för din premiepension

Det är först när du ska börja ta ut din premiepension som du kan välja att ha ett efterlevandeskydd. Efterlevandeskyddet innebär att om du dör får din partner din premiepension resten av sitt liv. Du kan välja efterlevandeskydd om det finns behov av att förstärka pensionen för din make eller sambo ifall du dör först. Din egen premiepension blir lägre om du tecknar efterlevandeskydd.

Att välja efterlevandeskydd för premiepensionen

Se över återbetalningsskyddet i tjänstepensionen

Om du väljer att ha ett återbetalningsskydd får dina efterlevande din tjänstepension om du dör. Ibland har du fått det automatiskt, ibland inte - det beror på vilket tjänstepensionsavtal du tillhör. 

I vissa situationer kan det vara onödigt att ha ett återbetalningsskydd, exempelvis om du är ensamstående utan barn, om du har barn som klarar sig själva ekonomiskt, om du lever med någon som har, eller kommer att få, en högre pension än du. 

Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Däremot minskar storleken på din egen tjänstepension eftersom du går miste om så kallade arvsvinster.

När du är ung är arvsvinsterna små eftersom det är få som avlider och de som avlider har inte så mycket kapital. Arvsvinsterna blir högre med stigande ålder eftersom det är fler som avlider och det finns mer pengar i tjänstepensionsförsäkringen. Därför kan det vara bra att ta bort återbetalningsskyddet om din familj klarar sig utan dessa pengar om du dör. På det viset får du högre pension.

Det går inte att lägga till återbetalningsskyddet när din tjänstepension har börjat betalas ut. Inom vissa tjänstepensionsavtal går det inte heller att ta bort återbetalningsskyddet när din tjänstepension redan betalas ut. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag om du vill veta vad som gäller för dig. 

Ta reda på om du kan ha rätt till bostadstillägg

Räkna ut om du kan ha rätt till bostadstillägg

För dig som bor utanför Sverige

Om du bor eller planerar att bo utanför Sverige som pensionär så har du ofta rätt att ta med dig din allmänna pension. Det är inte alltid samma regler som gäller i alla länder så det kan vara bra att ta reda på vad som gäller för just din pension.

Planera din pension - du som bor utanför Sverige

Höjda pensionsåldrar framöver

 • Åldern för när du tidigast kan ta ut allmän pension kommer att höjas succesivt från dagens 62 till 64 år fram till år 2026. 
 • Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar i tjänst enligt lagen om anställningsskydd kommer att höjas till 69 år från år 2023.
 • Det finns förslag på att flytta rätt till garantipension och bostadstillägg från dagens 65 till 66 år från år 2023.

Kort om pension

Pensionen består av flera delar. Allmän pension består av inkomstpension och premiepension. Den tjänar du in till genom att jobba och betala skatt, eller genom att du har studiebidrag eller andra typer av ersättningar som föräldrapenning eller arbetslöshetskassa.

De allra flesta har även tjänstepension. Det är pension som din arbetsgivare betalar in. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension.

Det här påverkar din pension:

 • hur mycket du tjänar genom hela livet
 • om du har tjänstepension
 • vid vilken ålder du väljer att ta ut din pension.

När du loggar in på pensionsmyndigheten.se ser du vad du kan få i total pension per månad. Där får du också tips på vad du kan göra och tänka på i olika livssituationer. 

Se din pensionsprognos och få tips

Vill du lyssna och ställa frågor om pension? Vi erbjuder digitala informationsmöten både till dig som snart planerar att gå i pension men också till dig som är mitt i livet och har ett tag kvar till pension.

Välkommen att delta!

Informationsmöte om pension