Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Det är samhället som är ojämställt - inte pensionerna

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Kvinnor får mindre betalt under livet och det ger lägre pension. Om kvinnor jobbade lika många timmar och med lika lön som män, skulle även pensionen bli jämställd. Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner har sin grund i arbetslivet.

Kvinnodominerade yrken är ofta lägre betalda än mansdominerade. Att kvinnor deltidsarbetar mer och tjänar mindre per arbetad timme har stor betydelse för pensionen.

Kvinnors pension är 31 procent lägre än männens

Ser man på dagens pensionärer är den genomsnittliga totala pensionen för män
22 900 kronor per månad före skatt och 15 800 kronor per månad för kvinnor. Kvinnor har alltså i genomsnitt 31 procent lägre pension än av vad männen har.

Om man går tillbaka i tiden till 1950- och 60-tal i Sverige så jobbade de flesta kvinnor deltid, av de som var på arbetsmarknaden. Sedan dess har kurvan gått uppåt – fler kvinnor är yrkesverksamma och fler jobbar heltid. Deltid är dock fortfarande vanligt bland kvinnor, medan de allra flesta män jobbar heltid. 

Helt jämställda pensioner om 150 år?

Skillnaden mellan män och kvinnors pensioner jämnas ut, men det går långsamt. Forskare har gjort beräkningar för dem som är födda mellan 1985 och 1990, alltså de som kommer att gå i pension mellan åren 2050 och 2055. Beräkningarna visar att om jämställdheten fortsätter att öka i den takt som sker idag, kommer vi att få helt jämställda pensioner först om 150 år.

Jag skulle därför säga att det är viktigt för kvinnor att ha koll på sin pension. Här kommer några tips!

5 tips för att få koll på pensionen

Det är lätt hänt att tänka att det där löser sig, men det finns några enkla sätt att slippa oroa sig i onödan:

 • Börja med att logga in här på webben för att se alla delar av din pension och hur mycket du kan få i pension per månad beroende av när du börjar ta ut den. Det är ett enkelt sätt att få koll på din pension. Oavsett vilka belopp du kommer att se när du loggar in så brukar oron, som en del känner, minska när man får konkret information.

  Logga in och se hela din pension
   
 • Se till att du har en tjänstepension via jobbet. Det är speciellt viktigt för dig som jobbar inom privat sektor. Prata med din arbetsgivare. Inom stat, kommun och region finns alltid kollektivavtal och då ingår tjänstepension.
   
 • I tjänstepensionen kan du välja om du vill ha återbetalningsskydd eller inte. Återbetalningsskydd innebär att din familj får hela eller delar av det pensionskapital som betalats in till din tjänstepension om du dör.

  Genom att ta bort återbetalningsskyddet får du högre tjänstepension. I vissa situationer kan det vara onödigt att ha ett återbetalningsskydd, exempelvis om du är ensamstående utan barn, om du lever med någon som har högre lön än du eller om du har barn som klarar sig själva ekonomiskt.
   
 • Om du och din partner är gifta kan den med högst inkomst föra över sin framtida premiepensionsrätt till dig som har lägre inkomst, till exempel för att kompensera för att du har jobbat deltid en längre period. Premiepensionen är en del av den allmänna pension. 

  För över premiepension till din partner

  Premiepension - en del av den allmänna pensionen
   
 • Det går också att starta ett eget sparande till den av er som har en lägre inkomst, för att på det sättet jämna ut pensionerna mellan er. Det är viktigt att sparandet är skrivet som enskild egendom i ett äktenskapsförord så att pengarna inte kan delas vid en eventuell skilsmässa.
Spela video

Kvinnors pension är lägre än mäns. Det beror på att arbetslivet inte är jämställt. Men det går att jämna ut skillnaderna. I filmen tipsar vi om saker som är bra att ha koll på för pensionen.

Fakta

Hur män och kvinnor jobbar

Deltid: 25,7 procent av alla kvinnor jobbar deltid, siffran för män är 11 procent

VAB: 61 procent av alla kvinnor tar ut VAB (tillfällig föräldrapenning), siffran för män är 39 procent

Föräldrapenning: Kvinnor tar ut 70 procent av föräldrapenningdagarna medan män tar ut 30 procent

Källor: Försäkringskassans 2020 och SCB 2019

Dagens pensionärer - genomsnittlig total pension före skatt

Kvinnor: 15 800 kronor per månad (2019)

Män: 22 900 kronor per månad (2019)

Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt

69 procent (2019)