Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Eget sparande är inte det viktigaste för din framtida pension

| blogg

Det egna sparandet till pension har en mindre inverkan på den totala pensionen än vad många tror. Här ger vi tips om hur du kan höja din framtida pension på olika sätt.

Pensionsmyndigheten har frågat 974 pensionssparare mellan 18 och 65 år vad de tror påverkar storleken på pensionen mest. Nästan hälften, 46 procent, svarar det privata sparandet. Bara en av fyra, 25 procent, tror att tidpunkten för när de börjar ta ut sin pension har störst påverkan, men vad är egentligen viktigast för storleken på din pension?   

Det viktigaste för pensionen

Det viktigaste för din framtida pension är dina inkomster under livet och att du har tjänstepension från din arbetsgivare. Vilken tidpunkt du väljer att ta ut sin pension har också stor betydelse för storleken på din pension.

Den dag du börjar ta ut din pension kommer den allmänna pensionen och tjänstepensionen vara de största delarna av din totala pension. Det gäller för de allra flesta. Om du är företagare eller saknar tjänstepension via jobbet kan det egna sparandet till pension vara en viktig del av pensionen. 

Exempel - eget pensionssparande

Exemplet nedan visar en person som månadssparar 500 kronor från 23 års ålder till pensioneringen vid 67 år. Det egna sparandet betalas sedan ut under 20 år medan tjänstepension och allmän pension är livslång. 

Månadslön 33 000 kronor

Månadsbelopp som pensionär, efter skatt

Andel pension av total pension per månad

Allmän pension 13 400 kronor 70 procent
Tjänstepension 3 900 kronor 20 procent
Eget sparande till pension på ett investeringssparkonto, ISK 1 900 kronor 10 procent

Det här är ett exempel, sparar du mer eller mindre och under en kortare eller längre period ändras fördelningen.

Jobba längre eller spara själv – två sätt att påverka din pension

Det finns flera sätt att påverka din framtida ekonomi. Ett av dem är att jobba något eller några år efter 66 års ålder. Ett annat alternativ kan vara att spara själv. Att jobba längre kan minska behovet av eget sparande eftersom det ökar pensionen för de allra flesta.

Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som snart ska ta ut din pension och som har en genomsnittlig lön mellan 1 600 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Det kan vara ett alternativ för den som har möjlighet. 

För att få ihop samma summa genom ett eget sparande till pension behöver du spara mellan:

  • 500 kronor till 800 kronor i 30 år
  • 700 kronor till 1 100 kronor i månaden under 20 år eller
  • 1 900 kronor till 2 600 kronor i månaden under 10 år.

Vi har då räknat med en årlig värdeutveckling på pensionssparandet med 5,5 procent efter avgifter och att sparandet sker på ett investeringssparkonto, ISK.

Hur ser det ut för dig?

Om du vill se hur mycket du kan komma att få i pension per månad vid olika pensionsåldrar kan du logga in på Mina sidor. Där får du också fler tips på hur du kan påverka din framtida pension. Mina sidor

Om du vill spara själv till pensionen

Det kan finnas flera skäl till att vilja spara själv till pensionen. Ett tips för långsiktigt sparande är att spara i en global aktiefond som inte kostar mer än 0,20 procent i totala avgifter per år. Läs mer om eget sparande till pension på vår webb. Eget sparande till din pension Du som är egen företagare

Om Demoskopundersökningen

Intervjuer genomfördes i en slumpmässigt rekryterad webbpanel av Demoskop på uppdrag av Pensionsmyndigheten under perioden 21 - 31 oktober 2022. Antal svarande var 974 pensionssparare mellan 18 och 65 år. Frågan med öppna svarsalternativ löd ”Vad tror du påverkar mest hur stor din pension kommer att bli?”. Det är ingen skillnad i svaren mellan egenföretagare och anställda.