Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Få känner till hur mycket det lönar sig att arbeta efter 65

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

De flesta förstår att de får mer i pension vid ett års extra arbete efter 65, men många underskattar hur mycket extra ett längre arbetsliv ger i pension per månad, hela livet ut.

I en undersökning som vi har gjort ställde vi frågan ”Hur tror du din pension påverkas om du går i pension vid 66 års ålder jämfört med om du går i pension vid 65 års ålder?”. Det var cirka åtta av tio som svarade att de tror att de får mer i pension per månad om de arbetar längre.

När vi sedan ställde frågan ”Hur mycket mer i pension tror du att du får om du går i pension vid 66 års ålder jämfört med om du går i pension vid 65 års ålder?” så svarar de tillfrågade i genomsnitt att ett års extra arbete ger cirka 960 kronor mer i pension per månad hela livet ut.

Det belopp de tror att de får mer per månad är dock lägre än det de i själva verket skulle få. Beräkningar som vi har gjort visar att ett års extra arbete efter 65 års ålder ger dig som snart ska ta ut din pension och har en genomsnittlig lön mellan 1 400 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.

Allt fler väljer att gå tidigare eller senare än vid 65

På Pensionsmyndigheten har vi under lång tid sett att 65 år inte längre är den självklara åldern att börja ta ut sin pension. Av de som är födda år 1938 var det 77 procent som började ta ut hela sin allmänna pension vid 65 års ålder. För varje yngre årskull har den andelen minskat. Exempelvis var det bland de som är födda år 1955 endast 39 procent som tog ut hela sin allmänna pension vid 65.  

Det är alltså en större andel av de nyblivna pensionärerna som har valt att börja ta ut hela sin allmänna pension både före och efter 65 år i jämförelse med tidigare årskullars pensionärer. Idag kan du som tidigast ta ut din allmänna pension vid 62 års ålder. Det finns ingen övre åldersgräns för att börja ta ut din allmänna pension men enligt lagen om anställningsskydd, LAS, har du rätt att jobba kvar till 68 år om du vill.

När vi lever längre påverkas pensionen

Enligt förslag från Pensionsgruppens överenskommelse 2017 ska tidigaste ålder för att ta ut allmän pension kopplas till en så kallad riktålder år 2026. Det innebär att om Sveriges befolkning i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg att höjas och följa medellivslängdens utveckling. Det kommer med största sannolikhet leda till att den tidigare normen att ta ut pension vid 65 års ålder suddas ut ytterligare.

Riktålder betyder att åldern för när du tidigast kan ta ut allmän pension följer medellivslängdens utveckling.

I tidigare undersökningar som vi har gjort har vi ställt frågan om just riktålder. Det är väldigt få som känner till begreppet och vad det innebär. Det är också relativt få som förstår varför pensionsåldrarna förväntas höjas. Anledningen till att pensionsåldrarna föreslås höjas är att medellivslängden ökar. Pensionssystemet behöver därför anpassas till att de flesta av oss lever en längre tid som pensionärer än tidigare generationer.

De pengar vi tjänar in till pension under arbetslivet kommer visserligen inte att ta slut, men om pensionsåldrarna inte höjs kommer pensionsnivåerna att sjunka, eftersom pengarna ska fördelas på fler år. Anledningen till att höja pensionsåldrarna är alltså att höja pensionsnivåerna. Ett längre arbetsliv är ett sätt att uppnå det.

Pensionsgruppens överenskommelse 2017

2020 (beslutat och genomfört): Tidigaste ålder för att ta ut allmän pension höjdes från 61 år till 62 år. Du kan fortfarande tidigast få garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg från 65 år. LAS-åldern höjdes från 67 till 68 år. LAS-åldern är den ålder då anställningsskyddet enligt lagen om anställningsskydd upphör.

2023 (förslag): Tidigaste ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 år till 63 år. Du kan tidigast få garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg från 66 år. LAS-åldern höjs från 68 år till 69 år.

2026 (förslag): Åldern för när du tidigast kan ta ut allmän pension, garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kopplas till en så kallad riktålder. Lägsta åldern för att ta ut allmän pension blir då sannolikt 64 år och lägsta ålder för att få garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg blir sannolikt 67 år. Samtidigt höjs åldern för hur länge till exempel arbetslöshetsersättning, sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning betalas ut.

Prognos för riktålder

År                     Riktålder
2035                    68 år
2051                    69 år
2069                    70 år
2089                    71 år
2113                    72 år