Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Första steget till ett hållbart pensionssparande

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det finns ett stort intresse kring miljöfrågor och klimatpåverkan, och hur man som konsument kan få hjälp att göra medvetna och hållbara val i sin konsumtion. Även inom ekonomi och sparande syns denna efterfrågan. Under våren lanserades flera nya funktioner på vårt fondtorg för att du enkelt ska kunna göra hållbara fondval för din premiepension.

Redan våren 2016 hade fondenheten på myndigheten samtal med vår dåvarande generaldirektör Katrin Westling Palm där hon frågade oss om möjliga förändringar och utveckling av funktionalitet på fondtorget för premiepensionsfonder. En kollega förutspådde att alla fondbolag skulle behöva jobba mer med hållbarhetsprofilen för sina fonder i framtiden. Och ja - han fick rätt.

Dåvarande finansmarknadsministern Per Bolund deklarerade redan 2017 att Sverige i framtiden skulle ha det mest hållbara pensionssystemet i världen, och det var nog fler än jag som satte kaffet i vrångstrupen och tänkte – ”hur ska det gå till?”.

I samband med skandalerna kring oseriösa fondförvaltare i premiepensionssystemet, som påverkat både er sparare och oss som myndighet, så fick vi i uppdrag att ta fram en hårdare kontroll och kvalitetssäkring av fonderna som får vara med på vårt fondtorg. Hållbarhet var en faktor vi ville att fonderna skulle redovisa tydligare så att du och andra pensionssparare kan göra medvetna val.

Verktyg för enklare val

I sann Greta Thunberg-anda har vi jobbat stenhårt för att alla sparare nu enkelt ska kunna välja klimatsmarta och hållbara fonder för sin premiepension. Genom omvärldsbevakning och analys av branschens standarder har vi tagit fram enkla verktyg som hjälper dig att se och välja fonder utifrån flera nya kriterier. Kortfattat är dessa låg koldioxidrisk, möjlighet att välja bort oönskade investeringar, hållbarhetsvärde och filtrering av hållbarhetsfonder. 

Avgifter och risk är fortfarande viktigt

Även om hållbarhet är viktigt och dessa verktyg nu finns, så är det fortfarande viktigt att tänka på risk, avkastning och vilka avgifter du betalar för ditt premiepensionssparande. Precis som tidigare presenteras fonderna i listningen utifrån lägsta avgift. Det kan kanske vara till hjälp även om du också bör bilda dig en uppfattning om avkastning och vilken risk du är beredd att ta.

Går det att fokusera på låg avgift och hög avkastning i ditt fondsparande och samtidigt välja hållbart? Absolut! Vi hoppas att ni sparare lockas av möjligheterna och även i fortsättningen jämföra fonder och ställa dem mot varandra, och ta chansen att göra mer medvetna val. Både för miljön och den egna framtida pensionen!

Verktyg du kan använda för ditt fondval

Lövet - en märkning för låg koldioxidrisk. Alla fonder med en låg risk i omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen kan få denna märkning.

Hållbarhetsvärde - en märkning för hur väl förvaltaren lyckas investera i hållbara företag. Analysen baseras på områden som affärsetik, miljöpolicy och arbetsrätt för både fondbolaget och dess leverantören.

Utöver dessa två värden som är upphandlade från Morningstar/Sustainalytics så finns en självdeklaration från fondförvaltaren på respektive fonds faktablad.

Hållbarhetsfonder - för att få räknas som en hållbarhetsfond måste dessa krav uppfyllas:

  • Fonden ska motsvara Etiska Nämndens för Fondmarknadsföring (ENF) krav för att få marknadsföras som en hållbarhetsfond.
  • Fondförvaltaren har angivit att hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av värdepapper i fonden.
  • Fonden har märkningen för Låg CO2-risk från Morningstar (se ovan)

Oönskade investeringar
På fondsöksidan har du även möjlighet att filtrera bort fonder som investerar i produkter och tjänster som kontroversiella vapen, fossila bränslen och alkohol. Det finns idag tolv olika kriterier som du kan filtrera på.

Fondsöksidan