Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

”Gigjobb” – ett dåligt val för din framtida pension

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Har du jobbat utan tjänstepension ett helt yrkesliv får du i genomsnitt cirka 25 procent lägre pension än de som haft tjänstepension via sin anställning. Många som jobbar inom tjänstesektorn, har eget företag, tar så kallade ”gig” eller jobbar i vissa branscher utan kollektivavtal, hör till de som riskerar att få en låg pension.

Uppemot 90 procent av alla anställda omfattas idag av ett kollektivavtal – och finns det ett kollektivavtal där du arbetar kan du vara säker på att du också omfattas av en tjänstepension.

I en rapport från inspektionen för socialförsäkringen (ISF) uppskattas dock att ännu fler får någon form av avsättning till tjänstepension – närmare 95 procent av alla som har ett arbete, vilket är positivt. Trots att många har tjänstepensioner är det vissa grupper som ändå risker att få låg eller ingen tjänstepension.

Tjänstepensionsbolaget Alecta har i en tidigare rapport pekat ut branscher som IT, reklam, konsulter, hantverkare, frisörer, florister, ideella organisationer, journalister, fotografer, jurister på mindre byråer, finansiell rådgivning (utanför bankerna) samt gym- och spaanläggningar som branscher som ofta saknar tjänstepensionslösningar. Det stämmer överens med det undersökningen från ISF visar.

Alectas rapport 

Gig-ekonomin påverkar

Den så kallade gig-ekonomin växer och med den egenanställningsföretagen. Gig-ekonomi är ett uttryck för att beskriva en arbetsmarknad där allt fler jobbar med tillfälliga uppdrag, på samma sätt som musiker tar ”gig” från olika arrangörer.

Arbetare inom dessa typer av företag är inte anställda utan egenanställda vilket leder till att arbetet oftast inte omfattas av kollektivavtal, inkomstgarantier och tjänstepension. Idag arbetar cirka 700 000 individer inom gig-ekonomin, vilket gör att många riskerar låga tjänstepensioner i framtiden.

Det kan vara viktigt att poängtera att situationen för de grupper som arbetar inom gig-ekonomin inte ser likadan ut. Det varierar stort. Som giggare kan man arbeta med allt mellan exempelvis välavlönade och högkvalificerade konsultuppdrag till lägre kvalificerade och sämre betalda uppdrag, såsom exempelvis hemleverans av mat. 

Egna företagare och utlandsfödda ofta i riskgruppen

Mellan 60 och 70 procent av egna företagare har ett eget sparande till pension antingen genom sina företag eller privat. För de som har enskild firma, alltså inte aktiebolag, har denna siffra dock sjunkit över tid.

Fler män än kvinnor är egenföretagare och män saknar därför tjänstepension i större utsträckning. Anställda i småföretag med få anställda saknar i större utsträckning tjänstepension – även företagarna själva.

Rapporten visar också att utrikes födda ofta arbetar utan avsättningar till tjänstepension. Särskilt de som invandrat de senaste åren, men också låginkomsttagare och de med en generellt svag förankring på arbetsmarknaden.

Anställda inom tjänstesektor saknar oftare tjänstepension

I vissa branscher saknar de anställda i större utsträckning tjänstepension än andra. Det är inom jord- och skogsbruk, personliga och kulturella tjänster (exempelvis konstnärer och skådespelare), samt hotell- och restaurangverksamhet.

För egna företagare är det som sagt generellt många fler som saknar tjänstepension än bland anställda i samma bransch. Framför allt inom tjänstesektorn, som hotell och restaurang samt fastighetsverksamhet.

Män med eget företag inom mansdominerande yrken (till exempel inom byggnadsbranschen) har i större utsträckning ett eget sparande till pension än vad kvinnor som jobbar inom kvinnodominerande yrken (till exempel personliga och kulturella tjänster) har.

Blogg: Tips för dig som saknar tjänstepension