Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Många överskattar det egna sparandet till pension

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.


Eget sparande till pension har en relativt liten inverkan på den totala pensionen, ändå är det många som tror att det privata pensionssparandet är det som påverkar pensionsstorleken mest. Här ger vi tips om hur du på olika sätt kan höja din framtida pension.  

För dagens pensionärer står det privata pensionssparandet för i genomsnitt fem procent av den totala pensionen. För de allra flesta av oss kommer den allmänna pensionen och tjänstepensionen att vara betydligt högre än det eventuella egna sparandet till pension. Eget sparande till pension är dock viktigt om du exempelvis är företagare eller saknar tjänstepension via jobbet.

Det som påverkar pensionen mest är dina samlade inkomster under hela livet, om du har tjänstepension via jobbet och vid vilken ålder du väljer att börja ta ut din pension.

Jobba längre eller spara själv – två sätt att påverka din pension

Det finns flera sätt att påverka din framtida ekonomi. Ett av dem är att jobba något eller några år efter 65 års ålder. Ett annat alternativ kan vara att spara själv. Att jobba längre kan minska behovet av eget sparande eftersom det ökar pensionen för de allra flesta.

Ett års extra arbete efter 65 års ålder ger dig som har en genomsnittlig lön, och som snart ska ta ut din pension, mellan 1 400 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.

För att få ihop samma summa genom ett eget sparande till pension behöver du spara mellan 500 till 800 kronor i månaden under 30 års tid, mellan 700 till 1 100 kronor i månaden under 20 år eller 1 900 till 2 600 kronor i månaden under 10 år. Vi har då räknat med en årlig värdeutveckling på pensionssparandet med 5,5 procent efter avgifter och att sparandet sker på ett investeringssparkonto.

Om du skulle börja ta ut din pension vid 69 års ålder i stället för vid 65 kan din totala pension öka med hela 32 procent.

Hur ser det ut för dig?

Om du vill se hur mycket du kan komma att få i pension per månad vid olika pensionsåldrar så kan du logga in på Mina sidor och göra en pensionsprognos. Där får du också fler tips på hur du kan påverka din framtida pension.

Gör en pensionsprognos

Om du vill spara själv till pensionen

Det kan finnas flera skäl till att du vill spara själv till din pension. Här kommer några tips på hur du kan spara om du har behov och möjlighet.

I alla alternativ nedan kan du välja att spara i till exempel fonder. Ett tips för långsiktigt sparande är att spara i en global aktiefond som inte kostar mer än 0,20 procent i totala avgifter per år.

Så kan du som är anställd med tjänstepension spara till pension

Som anställd med tjänstepension via jobbet kan ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande vara att öppna ett investeringssparkonto, ISK, eller att teckna en kapitalförsäkring.

Så kan du som anställd utan tjänstepension spara till pension

Om du är anställd och saknar tjänstepension via ditt jobb kan ett alternativ för ett långsiktigt sparande vara att öppna ett individuellt pensionssparande, IPS, eller teckna en pensionsförsäkring. Du som, under hela året, saknar en arbetsgivare som betalar in till din tjänstepension får via dessa sparformer göra avdrag för privat pensionssparande i din deklaration till Skatteverket. 

Så kan du som har ett aktiebolag spara till pension

Du med aktiebolag kan ha rätt att göra avdrag för privat pensionssparande i din inkomstdeklaration till Skatteverket. För att du ska kunna göra avdrag måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande, IPS.

Så kan du som har enskild firma spara till pension

Undvik att göra avdrag för privat pensionssparande i deklarationen till Skatteverket så länge du har ett överskott som är lägre än 554 900 kronor per år, före skatt (2022). Ett bättre alternativ är att spara i ett investeringssparkonto, ISK, eller i en kapitalförsäkring.

Fler tips för dig som vill spara själv

Spara själv till pension – bra att känna till