Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Yrkena där man jobbar längst

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Universitets- och högskolelärare jobbar längre upp i åldrarna än övriga yrken, oavsett kön. Här berättar vi när olika yrken börjar ta ut sin pension och vilka pensionsåldrar som gäller framöver.   

Under 2022 var den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension 64,8 år. Universitets- och högskolelärare är den grupp som jobbar högst upp i åldrarna, 66,8 år (män) samt 66,7 år (kvinnor). Maskinoperatörer är de som tar ut sin pension tidigast, 63,7 år (kvinnor) samt 64 år (män).

Pensionsåldern har höjts 

Du kan själv välja när du ska börja ta ut din allmänna pension, men det finns en lägsta ålder beroende på när du är född. Från vilken ålder du kan få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg styrs också av när du är född.

Från och med 2023 kan du tidigast ta ut allmän pension från 63 års ålder. Det berör dig som är född 1961 eller 1962.

Om du har rätt till garantipension, inkomstpensionstillägg och/eller bostadstillägg kan du tidigast få dem från 66 år. Det berör dig som är född 1958 eller 1959.

De höjda pensionsåldrarna förväntas medföra betydande höjningar av den genomsnittliga pensionsåldern. Det beror i hög grad på att de som har sjukersättning från Försäkringskassan kommer att få den utbetald ett år längre, vilket innebär att de kommer att ta ut sin allmänna pension ett år senare. Går du i pensionstankar? – här får du veta hur nya regler påverkar dig

65 är inte längre den vanligaste pensionsåldern

Spridningen för när personer tar ut sin allmänna pension har ökat markant över tid. Bland de som är födda 1938 var det 77 procent som tog ut sin allmänna pension vid 65 års ålder och för varje yngre årskull har andelen minskat. Av de som föddes 1957 var det 38 procent som tog ut sin pension vid 65. Det är alltså fler som tar ut pensionen både före och efter 65 års ålder.

Snittåldern för att ta ut pension varierar också mellan olika yrkesgrupper. Spridningen mellan yrkena är betydligt större än skillnaden mellan könen.

Nedan beräkningar för olika yrken inkluderar inte de som har hel sjukersättning från Försäkringskassan fram till pension.

Yrke Kön Medelpensioneringsålder
Universitets- och högskollärare Män 66,8 år
Universitets- och högskollärare Kvinnor 66,7 år
Läkare Män 66,3 år
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. Män 66,1 år
Läkare Kvinnor 66 år
Psykologer och psykoterapeuter Män 66 år
Psykologer och psykoterapeuter Kvinnor 65,9 år
Präster och diakoner Kvinnor 65,9 år
Gymnasielärare Män 65,7 år
Övriga chefer inom samhällsservice Kvinnor 65,5 år

Yrke Kön Medelpensioneringsålder
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m Kvinnor 63,7 år
Bil-, motorcykel och cykelförare Kvinnor 63,9 år
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk Kvinnor 63,9 år
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk Män 64 år
Personal- och HR-chefer Män 64,1 år
Andra process- och maskinoperatörer Män 64,1 år
Processoperatörer, trä- och pappersindustri Män 64,1 år
Kassapersonal m.fl. Kvinnor 64,1 år
Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Kvinnor 64,1 år
Matroser och jungmän m.fl. Män 64,2 år

Kort fakta från rapporten "Pensionsåldrar och arbetslivets längd"

  • Under 2022 var den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension 64,8 år.  
  • I snitt tjänade inrikes födda män och kvinnor in till sin pension under 43 år. Motsvarande siffra för utrikes födda var 23,5 år.
  • I genomsnitt började kvinnor och män tjäna in till sin allmänna pension från 22,2 års ålder. 

Rapport: Pensionsåldrar och arbetslivets längd