Du penšuvnnaš leat máŋga oasit | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Du penšuvnnaš leat máŋga oasit

Du penšuvdna boahtá máŋga sajis. Jus leat bargan ja orrun Ruoŧas oaččut almmolaš penšuvnna mii lea vuođđuduvvon daid sisboađuid vuođul man ovddas leat máksán vearu. Dus sáhttá maid leat virgepenšuvdna ja priváhta penšuvdnaseastin.

Almmolaš penšuvnnas lea sisboahtopenšuvdna,  premiepenšuvdna ja dáhkáduspenšuvdna. Jus leat riegádan 1938 ja 1953 gaskkal de  lassepenšuvdna maid sáhttá gullot du almmolaš penšuvdnii. Dáhkáduspenšuvnna ožžo  son geas lea vuollegis dahje ii makkárge sisboahtovuođđuduvvon penšuvdna.  Dáhkáduspenšuvdna sáhttá maid máksojuvvot dasa guhte orru iežá EO-riikkas dahje  EES-riikkas (EES lea EU-riikkat ja vel Norga, Islánda ja Liechtenstein).

Almmolaš penšuvnna lassin ožžot sii geat barget Ruoŧas maid virgepenšuvnna iežas bargoaddis. Máŋgasiin lea maid priváhta penšuvdnaseastimat.

Penšuvdnaeiseváldi máksá du almmolaš penšuvnna oktii mánnui. Jus  dus lea maŋisboahttipenšuvdna, ásodatdoarja penšunearaide dahje boarrásiidealáhusdoarja de dat máksot seamme áiggi go du almmolašpenšuvnnat.

Sáhtát lohkat eanet daid sierra osiid birra  penšuvnnas jus deaddilat fállus gurut bealde.

In Swedish

Din pension består av flera delar

Din pension kan komma från flera håll. Om du har arbetat och bott i Sverige får du allmän pension från staten som grundas på de inkomster du betalat skatt för. Du kan också ha tjänstepension från din arbetsgivare och ett eget sparande till pension.

Allmän pension från staten

Den allmänna pension som kommer från staten administreras av Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension som båda är inkomstgrundade. Det finns även andra delar inom den allmänna pensionen, beroende på när du är född eller om du har haft en låg inkomst eller inte har haft någon inkomst alls.

Tjänstepension från din arbetsgivare

De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Det är ett frivilligt sparande.