Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Eallit báhcán penšuvdna – ruđalaš doarjja jápmindáhpáhusas

Go lahka oapmahaš jápmá don lagasolmmožin sáhtát oažžut eallit báhcán penšuvdna ruđalaš doarjjan. Eallit báhcán penšuvdna gullo almmolaš penšuvdnii ja siskkilda mánnápenšuvnna, rievdanpenšuvnna ja leaskapenšuvnna.

Go lahka oapmahaš jápmá dat ii mearkkaš dušše morraša ja gáibádusa. Dat soaitá maid váikkuhit ruhtadillái. Nubbi dienas veagas láhppo muhto eanas golut seilot. Eallit báhcán penšuvdna lea ekonomalaš dorvvolašvuohta mii galgá gokčat oasi dan fuolaheamis masa jápmán olmmoš ábuhii.

Jus orut Ruoŧa olggobealde fertet ieš ohcat eallit báhcán penšuvnna. Ohcamuš dárbbahuvvo maid jus eallit báhcán lea mánná ja jápmán váhnen ii goassege leat orron Ruoŧas.

Jus jápmindáhpáhus lea bargoguoski  jápminbeassi sáhttá oažžut hávdádanveahki. Dus gii lea eallit báhcán soaitá maid leat riekti eallit báhcán eallinrentui.

Eallit báhcán penšuvdna jus orut Ruoŧa olggobealde

Ruoŧŧelaš eallit báhcán penšuvdna vuođđuda ruoŧŧelašdillái ja doaibmá ekonomalaš dorvvolašvuohtan mii galgá gokčat oasi dan fuolaheamis masa jápmán olmmoš ábuhii.

Gáibádus riektái ruoŧŧelaš eallit báhcán penšuvdnii lea ahte jápmán olmmoš joskos lea bargan dehe orron Ruoŧas. Eallit báhcán penšuvdna vuođđuda ollásit jápmán olbmo penšuvdnavuđđui man son lea dinen čoahkkái Ruoŧas.

Jus jápmán olbmos lea vuollegaš penšuvdnavuođđu Ruoŧas šaddá eallit báhcán penšuvdnanai vuollegaš. Dat lea vuoimmis beroškeahttá leago eallit báhcán olbmos vuollegaš dehe ii mangelágán penšuvdna dan riikkas gos son orru.

Eallit báhcán ofelaš

Vearrodoaimmahaga ja Dáhkáduskássa ovttasbargguin mii leat váldán adnui eallit báhcán ofelačča álkidit du dili gii leat massán soames lagasolbmo.Eallit báhcán ofelačča sáhttá govvidit digitála doarjjan. Doppe govviduvvo omd. mainna galggat álgit go lagas oapmahaš lea jápmán., mii vuora moadde mánu ja jagiid maŋŋel.


Eallit báhcán ofelaš( diehtojuohkin ruoŧagillii)

In Swedish - Efterlevandepension - ekonomiskt stöd vid dödsfall

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter.

Efterlevandeguiden