Lagar och regler | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Lagar och regler

De lagar, förordningar och föreskrifter samt interna stöddokument som styr Pensionsmyndighetens verksamhet. Vägledningarna beskriver de pensionsförmåner vi arbetar med.

Föreskrifter

Här publiceras Pensionsmyndighetens gällande föreskrifter. Föreskrifter som beslutats av PPM och Försäkringskassan (inklusive Riksförsäkringsverket) gäller även efter Pensionsmyndighetens inrättande 2010.

2018

2014

2012

2011

1990 - 1999

1980–1989

Upphävda föreskrifter

Här publiceras Pensionsmyndighetens upphävda föreskrifter. Föreskrifter som beslutats av PPM och Försäkringskassan (inklusive Riksförsäkringsverket) gäller även efter Pensionsmyndighetens inrättande 2010.

Vägledningar

Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett eller flera pensionsområden och uppdateras löpande. En vägledning kan innehålla beskrivningar av exempelvis:

  • Författningsbestämmelser
  • Förarbeten
  • Rättsliga ställningstaganden
  • Praxis
  • JO:s beslut.

Allmän pension för personer födda 1938 eller senare – att tjäna in till pension

Allmän pension för personer födda 1937 eller tidigare samt särskilt pensionstillägg

Förmåner vid ålderdom och dödsfall enligt EG-förordningarna 1408/71 och 574/72 samt enligt konventioner om social trygghet

Förmåner vid ålderdom och dödsfall enligt EU-förordningarna 883/2004 och 987/2009 samt enligt konventioner

Rättsliga ställningstaganden

Pensionsmyndighetens rättsliga ställningstaganden är till för att
klargöra vilken uppfattning Pensionsmyndigheten har i en viss rättslig fråga.

Allmänt ombud

Det allmänna ombudet har möjlighet att överklaga Pensionsmyndighetens beslut i förvaltningsdomstolarna. Det allmänna ombudet har en självständig ställning och utses av regeringen.

Denna möjlighet används för att komma till rätta med en oenhetlig rättstillämpning eller när det finns behov av prejudikat. Allmänna ombudet kan också klaga på felaktiga beslut.

Det allmänna ombudet kan klaga såväl till fördel som till nackdel för den enskilde. I de mål där allmänna ombudet överklagat Pensionsmyndighetens beslut är ombudet part ända upp i högsta instans.

Det allmänna ombudet är Emma Rönström som du kan nå på telefon 010-116 94 94.