Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Lagar, föreskrifter och vägledningar

Här hittar du de lagar, förordningar, föreskrifter och interna stöddokument som styr Pensionsmyndighetens verksamhet. Här finns även de vägledningar som beskriver de pensionsförmåner vi arbetar med.

Här publiceras Pensionsmyndighetens gällande föreskrifter. Föreskrifter som beslutats av PPM och Försäkringskassan (inklusive Riksförsäkringsverket) gäller även efter Pensionsmyndighetens inrättande 2010.

2014

2012

2011

1990 - 1999

1980–1989

Här publiceras Pensionsmyndighetens upphävda föreskrifter. Föreskrifter som beslutats av PPM och Försäkringskassan (inklusive Riksförsäkringsverket) gäller även efter Pensionsmyndighetens inrättande 2010.

Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett eller flera pensionsområden och uppdateras löpande. En vägledning kan innehålla beskrivningar av exempelvis:

  • Författningsbestämmelser
  • Förarbeten
  • Rättsliga ställningstaganden
  • Praxis
  • JO:s beslut

Vägledning för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Rättelse och ändring av beslut för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd med flera förmåner

Omprövning och överklagande av Pensionsmyndighetens beslut

Utbetalning av pension och pensionsrelaterade förmåner

Allmän pension för personer födda 1938 eller senare – att tjäna in till pension

Allmän pension för personer födda 1938 eller senare – att ta ut pension

Ålderspension för personer födda 1937 eller tidigare samt särskilt pensionstillägg

Förmåner vid ålderdom och dödsfall enligt EG-förordningarna 1408/71 och 574/72 samt enligt konventioner om social trygghet

Förmåner vid ålderdom och dödsfall enligt EU-förordningarna 883/2004 och 987/2009 samt enligt konventioner

Pensionsmyndighetens rättsliga ställningstaganden är till för att
klargöra vilken uppfattning Pensionsmyndigheten har i en viss rättslig fråga.

Allmänt ombud

Det allmänna ombudet har möjlighet att överklaga Pensionsmyndighetens beslut i förvaltningsdomstolarna. Det allmänna ombudet har en självständig ställning och utses av regeringen.

Allmänna ombudet kan överklaga ärenden som bedöms ha stor betydelse för både enskilda försäkrade och det allmänna. Denna möjlighet används huvudsakligen för att komma till rätta med en oenhetlig rättstillämpning på områden där det finns behov av vägledande domar. Det allmänna ombudet kan klaga såväl till fördel som till nackdel för den enskilde. Allmänna ombudet och kontaktuppgifter