Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Våra remissvar

Ta del av de remissvar som Pensionsmyndigheten avgett. Remissvaren innehåller endast Pensionsmyndighetens synpunkter och återger inte innehållet i själva remissen.

Remissvar 2022

Remissvar 2021

Andra myndigheter

Promemorior 2021

Remissvar 2020

Promemorior 2020

Remissvar 2019

Promemorior 2019

Remissvar 2018

Remissvar 2017

Remissvar 2016

Remissvar 2015

Remissvar 2014

Remissvar 2013

Remissvar 2013

Remissvar 2012

Remissvar 2011

Tidigare års remissvar

Äldre remissvar före 2009 hos Försäkringskassan

Tidigare års remissvar finns hos Försäkringskassan eftersom Pensionsmyndigheten är en sammanslagning av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan när det gäller allmän pension.