Rapporter | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Tekniska problem

För närvarande har vi tekniska problem som gör att det är längre telefonköer än vanligt. Vi arbetar på att lösa problemet.

Publikationer och svar på regeringsuppdrag

Ta del av Pensionsmyndighetens publikationer och rapporter.

 

 

Publikationer och rapporter 2019

Publikationer och rapporter 2018

  • Robotrådgivare - en marknadsöversikt,  2018-10-02 (pdf) 
    Pensionsmyndigheten har ett konsumentuppdrag från regeringen att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter. Som ett led i detta behöver myndigheten få kunskap om nya produkter och tjänster på sparmarknaden. I denna rapport gör vi därför en marknadsöversikt av robotrådgivare.

Svar på regeringsuppdrag 2018

Publikationer och rapporter 2016

Publikationer och rapporter 2015

Försäkringskassans rapporter