Rapporter | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Publikationer och svar på regeringsuppdrag

Ta del av Pensionsmyndighetens publikationer och rapporter.

Svar på regeringsuppdrag 2020

Publikationer och rapporter 2020

  • Hållbarhet på Pensionsmyndighetens fondtorg - hur väljer pensionsspararna?, 2020-06-16 (pdf)
    Sedan april 2019 finns nya verktyg på Pensionsmyndighetens fondtorg med syftet att göra det enklare för pensionärer och pensionssparare att välja fonder efter olika typer av hållbarhetsmärkningar. Denna rapport presenterar resultat för hur premiepensionsspararna väljer, eller inte väljer, bland dessa märkningar och filtreringar.

  • Sommarjobbare och pension 2020, 2020-05-26 (pdf)
    Det kan vara bra att veta för de som sommarjobbar och för de som har relativt låga årsinkomster vad som betalas in till allmän pension. Det finns bland annat en nedre inkomstgräns som man måste komma över för att tjäna in till allmän pension, det vill säga få intjänade pensionsrätter.

Publikationer och rapporter 2019

 

Publikationer och rapporter 2018

  • Robotrådgivare - en marknadsöversikt,  2018-10-02 (pdf) 
    Pensionsmyndigheten har ett konsumentuppdrag från regeringen att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter. Som ett led i detta behöver myndigheten få kunskap om nya produkter och tjänster på sparmarknaden. I denna rapport gör vi därför en marknadsöversikt av robotrådgivare.

Svar på regeringsuppdrag 2018

Publikationer och rapporter 2016

Publikationer och rapporter 2015

Försäkringskassans rapporter