Rapporter | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Publikationer och svar på regeringsuppdrag

Ta del av Pensionsmyndighetens publikationer och rapporter.

 

Publikationer och rapporter 2019

Publikationer och rapporter 2018

  • Robotrådgivare - en marknadsöversikt,  2018-10-02 (pdf) 
    Pensionsmyndigheten har ett konsumentuppdrag från regeringen att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter. Som ett led i detta behöver myndigheten få kunskap om nya produkter och tjänster på sparmarknaden. I denna rapport gör vi därför en marknadsöversikt av robotrådgivare.

Svar på regeringsuppdrag 2018

Publikationer och rapporter 2016

Publikationer och rapporter 2015

Försäkringskassans rapporter